Ki kicsoda

Szűrő:
1975
matematikus
PhD

Az ELTE IK docense. Fő kutatási területe az internet-alapú, együttműködést támogató felületek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása és tanulásban betöltött szerepének vizsgálata.

1945
mérnök
MTA kandidátusa

Az új távközlési és vezetékes szolgáltatások tervezésének szakembere; hazai bevezetésükben úttörő szerepet játszott. A TKI, a SZTAKI, a Matáv munkatársa volt, majd a BME oktatója, címzetes egyetemi tanára.

1945
mérnök

A korabeli (EMG 830, ODRA, SIEMENS) számítógépek hardver-szakértője volt. TI digitális jelprocesszorok magyarországi konzulense. Nyolc éven át az ME Automatizálási Tanszék vezetője volt.

1948
mérnök

A KSH, KFKI, Bull, Kopint-Datorg munkatársaként országos projekteket (OBVH, MÁV , ÁNTSZ) irányított. 1997-2019 között az NJSZT ügyvezető igazgatójaként sokat tett az információs társadalom iránti felelősségért (pl. ECDL).

1953
matematikus
PhD

A Számalk-ban oktatott, majd a GDF-en volt tanszékvezető főiskolai docens, számos tantárgy kidolgozója, vezetője. Az objektumorientált tervezés és programozás egyik hazai úttörője. 10 tankönyve jelent meg.

1985
matematikus
PhD

A Debreceni Egyetem Informatikai Karának adjunktusa. Fő kutatási területe a gépi tanulás és a képfeldolgozás, valamint ezek alkalmazása biológiai és orvosi problémák megoldására. Több neves kitüntetés birtokosa.

1945
mérnök

Az első kelet-európai mikroprocesszoros űreszköz főkonstruktőre. Az első magyar űrelektronikai berendezés egyik fejlesztője. Szakterülete: mérőműszerek fejlesztése űreszközök fedélzetére, az eredmények alkalmazhatósága.

1950
mérnök
MTA kandidátusa

Front-end processzoros és hálózatos rendszerek fejlesztésével ás alkalmazásaival folgalkozik. Vakok, siketek, autisták és más sérültek részére tervez eszközöket. Az AAATE alapító tagja és magyar képviselője.

1942
mérnök
MTA rendes tagja

1988-tól tanszékvezető, majd a BME VIK tudományos dékánhelyettese, 2001-2006 között dékánja. Tématerületei: digitális technika, logikai szintézis, vezérlő egységek tervezése, magas szintű és rendszer szintű szintézis.

1938
mérnök

Közel 50 éven át szolgálta a hazai számítástechnikát. Részt vett az első hazai számítógép, az M-3 üzemeltetésében, majd programozásában. Később távadatfeldolgozási, majd kisgépes alkalmazásokkal foglalkozott.

1942
mérnök

Az EMG 830 egyik fejlesztője. Később az ÉGSZI főigazgató-helyetteseként az építőipar számítógépes hálózatának egyik létrehozója. Volt Softinvest vezérigazgató, majd a Gyógyír rendszert fejlesztő Novodata vezérigazgató-helyettese.

1938
mérnök
MTA kandidátusa

A hazai Internet kutatás egyik vezetője. Volt a SZTAKI igazgató-helyettese. A NIIF Program vezetőjeként létrehozták az elosztott hálózati szolgáltatásokat, megteremtve az Internet hazai bevezetésének alapjait.

1961
matematikus

1985 óta az ELTE-n dolgozik; a Média és Oktatásinformatikai Tanszék mesteroktatója. Kutatási területe: valós idejű alkalmazások, okos eszközök az oktatásban. Elkötelezett a tehetséggondozás területén.

1951
mérnök

A KFKI PDP-specialistájaként kezdte. Az 1990 után elsőként Magyarországra jött DEC első kereskedelmi igazgatója lett, majd néhány év Deloitte senior tanácsadás után a Ladimage Kft. tulajdonos ügyvezetője volt.

1975
matematikus
PhD

Az SZTE Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszékén egyetemi docens. Kutatási területe a digitális képfeldolgozás, azon belül a képrekonstrukció, a diszkrét tomográfia és az MI módszerei a képfeldolgozásban.

1947
mérnök
egyetemi doktor

1972-1989 között az SZKI munkatársa, közben az OMFB szakértője. 1989-ben egyik alapítója, majd ügyvezető igazgatója az SZKI Recognita Rt.-nek. 1996-2008 között a Recognita Zrt. adminisztratív igazgatója volt.

1961
mérnök
PhD

A szoftverminőség magyarországi oktatásának úttörője. Munkája a szoftverminőség és -tesztelés kapcsolatának fontosságára és a szoftverfejlesztési folyamat javítására irányul. Az SQI Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója.

1967
fizikus
MTA külső tagja

Erdélyi származású világhírű tudós; a komplex hálózatok elméletének területén elért eredményei meghatározóak. Több egyetem (vendég) professzora. 2007 óta a CCNR (Northeastern University) vezetője.

1953
közgazdász
egyetemi doktor

A SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola témavezetője. A Doctus szakértő keretrendszer egyik fejlesztője és tulajdonosa, melyet több hazai és külföldi nagyvállalatnál alkalmaztak üzleti döntések támogatására.

1944
közgazdász

A KSH informatikai fejlesztéseinek egyik vezetője. Nevéhez fűződik a statisztikai adatok adatbázisának kiépítése, a feldolgozási folyamatok integrálása, adattárház-építés, a statisztikai adatok meta-adatokkal való leírása.

1951
matematikus

Az 1970-1980-as években hozzájárult a hazai számítástechnika felzárkóztatásához. Később Ausztriában vállalati rendszereket tervezett és implementált, az IBM nagyvállalatai számára outsourcing megoldásokat készített.

1969
mérnök

Szakkönyvíró. Az első magyar szerzőtől származó hétköznapi embereknek szóló számítástechnika könyv szerzője, a BBS-INFO Könyvkiadó és Informatikai Kft. vezetője.

1954
mérnök
egyetemi doktor

Távközlési fejlesztőmérnök 20 évig, majd HIF és NHH osztályvezető, NMHH főosztályvezető. Jövőbeli hálózatokkal, új technológiákkal, szabályozásukkal foglalkozik. 1990-től a HTE vezetőségi tagja; főtitkára is volt.

1942
mérnök

A hazai számítástechnika egyik meghatározó személyisége. Kiemelkedő szerepe volt a TPA számítógépek fejlesztésében. Neves cégeknél volt vezető. Fontos szerepe volt a nyugati és kelet-európai számítástechnikai kapcsolatok építésében.

1954
matematikus
PhD

25 éven át a DEC, a Compaq , majd a HP hazai leányvállalatát vezette. Volt a Vodafone hazai leányvállalatának vezetője, a Vodafone Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatója, majd 2019-ig elnöke. 2018-től az NJSZT elnöke.

1946
matematikus

Nevéhez a CDL programozási nyelv magyarországi használata és Apple alkalmazások fejlesztése fűződik. Önálló fejlesztésként létrehozta a Kitáruló Adattár adatkezelő technológiát.

1928
mérnök
MTA külső tagja

A szoftvertechnológia világhírű művelője. Vezető pozíciókat töltött be kutatóintézetek (IBM, Mitsubishi Research, MCC) kutatásaiban. A hazai eredmények nagyvilágban való terjesztését tanácsadóként segíti.

1956
mérnök

A győri SZE és a szlovákiai J. Selye University professzora. Fő oktatási és kutatási területe a tudásmenedzsment. Számos nemzetközi és hazai tudományos cikk és könyv szerzője; vállalati szakértő és tréner.

1944
matematikus
MTA doktora

SZTAKI osztályvezető, FEFA ügyvezető elnök, ELTE TTK dékán volt. Sztochasztikus folyamatok, számítógépes rendszerek hatékonyságvizsgálata, adatbáziskezelő- és információs rendszerek nemzetközi hírű kutatója.

1969
matematikus
PhD

1997 óta a SZTAKI Informatika Kutató Laboratórium vezetője. Kutatási területei: adattudomány, adatbányászat és Big Data technológiák, amelyekben az alapkutatástól az ipari alkalmazásokig terjedően tevékenykedik.

1971
mérnök

5. osztályos korától a programozási nyelvek bűvöletében él; oktató programjával gimnáziumi versenyek győztese volt. Számítástechnikai könyvek írója, szerkesztője. 2001-től saját cégénél épületek gépészeti rendszereit tervezi.

1943
mérnök

1961-1997 között a KFKI MSZKI-ban dolgozott. 1998-2015 között a BME VIK Elektronikus Eszközök tanszékén, majd a GPK Informatikai Laboratóriumában, később a MOGI tanszéken oktatott. 55 könyvével támogatta az oktatást.

1943
mérnök

1ö64-től részt vett az EMG 830 számítógép fejlesztésében. Volt az SZKI kereskedelmi igazgatója, az Operator Hungaria ügyvezető igazgatója, az EUROTEL vezérigazgatója, majd az Antenna Hungária Távközlési üzletág vezetője.

1944
mérnök

A Medicor fejlesztője, majd kiküldött Ausztráliában; utóbb főkonstruktőr, műszaki vezérigazgató-helyettes, végül a Medicor USA fejlesztője. A Computerworld Informatika egyik vezetője. Az IDG Hungary Kft. alapító ügyvezetője.

1954
matematikus
PhD

Kutatói és oktatói tevékenysége során az operációkutatás, a kombinatorikus optimalizálás, a döntéstámogatás, a szoftverminőség menedzselés, a szoftverfolyamat javítás és a szoftvertechnológia témákban ért el eredményeket.

1936
matematikus
MTA doktora

A HIKI-ben, majd a TUNGSRAM-nál kezdett, hamar vezetői beosztásokba került. Egyetemi oktató, egyetemi tanár (BMF, PPKE, ÓE), utóbb professor emeritus. A robottechnika és automatizálás területén szaktekintély. Számos kitüntetés birtokosa.

1940
fizikus
PhD

1971-től nemzetközi cégek K+F vezetésében vett részt (ABB, Data SAAB, Philips és Ericsson). 1996-ban az Ericsson Traffiklab, majd az R&D egység alapítója. Az NKTH elnöke; hazai egyetemek rektori tanácsadója volt.

1940
mérnök

A műszaki, gazdasági és IT rendszerek területein kamatoztatta fejlesztői, kutatói és vezetői képességeit. Fontosabb munkahelyei: ERŐTERV, NIM IGÜSZI, SZKI / SCI-L, KFKI ISYS. A hazai távmunka élharcosa.

1937
mérnök
MTA kandidátusa

A KFKI MSZKI-ban sokcsatornás analizátorok és a TPA sorozat témavezetője; meghatározó fejlesztő, majd osztályvezető volt. Később asszociatív processzorok fejlesztésén és az ESA Rosetta űrprogramban dolgozott.

1956
közgazdász
MTA kandidátusa

Neumann-díjas egyetemi oktató és kutató. A technológiai fejlődés gazdasági, társadalmi és vezetési vonatkozásaival foglalkozik, ezekről a témákról számos könyvet és cikket publikált magyar és angol nyelven.

1949
matematikus
egyetemi doktor

1990-től a SZTE TTIK adjunktusa. A Számítógép-hálózatok c. tárgy vezető előadója, a Cisco Laboratórium vezetője. A Networkshop konferencia-sorozat egyik elindítója és szervezője. A szegedi ITMA meghatározó alakja.

1949
fizikus

Az általa alapított Graphisoft az Épületinformatikai Modellezés világpiaci vezetője. Nevéhez fűződik a vállalat bevezetése a tőzsdére, a Graphisoft Park és az Aquincumi Technológiai Intézet vállalkozás megalapítása.

1929
mérnök
MTA kandidátusa

A KKCS-nél az M-3 építésének műszaki vezetője. Párizsi Műszaki-tudományos attaséként fontos témák hazai meghonosítója (mikroprocesszoros bankkártyák, napenergiás rendszerek, szerves hulladékok hasznosítása).

1948
mérnök
MTA rendes tagja

A BME egyetem tanára, az MTA alelnöke. Kutatási területe: rendszer- és irányításelmélet. Eredményeit járműszerkezetek, járműdinamikai modellek tervezésénél alkalmazzák. Több nemzetközi kutatás vezetője.

1951
matematikus

Alapszoftveresként kezdte, majd menedzser, 1992-től banki informatikai igazgató volt. 1997-2006 között informatika-közeli területeken vezetőként dolgozott. 2007-tól saját vállalkozásában pénzügyi tervezéssel, gazdasági tanácsadással foglalkozik.

1946
mérnök

A hazai számítástechnikai kultúra elterjesztésért dolgozott; a nemzetközi TéT együttműködés, a KFI politika és a hazai KFI finanszírozás egyik irányítója. Több nemzeti program (pl. TNP, IKTA) felelőse volt az OMFB-ben.

1950
mérnök
egyetemi doktor

A TKI, majd a KFKI tudományos munkatársa (jel- és képfeldolgozás, alakfelismerés, mikroprocesszoros alkalmazások). Később a 3Soft cég ügyvezetője (1991-98), utána más informatikai vállalkozásoknál vezetőségi tag.

1950
közgazdász
MTA kandidátusa

Szervezési, programozási, matematikai modellezési feladatokkal kezdte. Később szakújságíróként, egyetemi oktatóként és társadalmi munkában a számítástechnikai kultúra terjesztése érdekében tevékenykedik.

1946
mérnök
PhD

A számítógépes oktatás és a multimédia oktatási környezet megvalósításának hazai úttörője. Az online információs rendszerek bevezetésének egyik kezdeményezője. Jelentős szerepe volt a magyar-amerikai egyetemi csereprogramban.

1951
fizikus

Az űrtávérzékelés hazai alkalmazásának egyik megteremtője; környezetvédelmi térképezéssel foglalkozik. Vezetésével hozták létre hazánk első EU-konform térképét. Koordinálta az EU-s CLC adatbázis készítését.


Létrehozva:2020.03.07. 22:46

Utolsó módosítás: 2021.12.17. 21:40