Ki kicsoda

Születési év
Név Rövid bemutatás
Zsellér Gyula 1936 közgazdász

A magyar informatika kezdeteinek fajsúlyos szereplője, aki elsősorban gazdasági, ökonometriai feladatok számítástechnikai előkészítését, programozását és felhasználását végezte.

Váncza József 1960 mérnök
MTA kandidátusa

A SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium vezetője. Több egyetem oktatója, doktori iskolák tagja. Kutatási területei: termelésinformatika, kiber-fizikai gyártórendszerek, MI alkalmazások, kooperatív és fenntartható termelési hálózatok.

Hinsenkamp Lászlóné Fehér Mária 1940 mérnök

Tíz év kutatás (HIKI, TKI) után az OMFB-ben az OECD országokkal folyó kétoldalú kormányközi TéT együttműködéseket koordinálta, majd segítette az EU FP5 Programjához való csatlakozást. Oktatóként is részt vett EU programokban.

Dobi Zsuzsanna 1964 matematikus

Az MTI-ben szöveges hírarchívum megvalósításában vett rész, majd IT szakértőként dolgozott az Automatikus Kódoló Rendszer kidolgozásában. Az MTVA-ban belső informatikai fejlesztések rendszerszervezési feladatait látja el.

Bolgár Gábor 1951 matematikus

Alapszoftveresként kezdte, majd menedzser, 1992-től banki informatikai igazgató volt. 1997-2006 között informatika-közeli területeken vezetőként dolgozott. 2007-tól saját vállalkozásában pénzügyi tervezéssel, gazdasági tanácsadással foglalkozik.

Drozdy Győző 1955 mérnök
egyetemi doktor

A Pannon GSM – a Telenor Magyarország – első munkavállalójaként, meghatározó szakembereként, vezérigazgató-helyettesként 1993 óta formálta a hazai mobil-távközlés fejlődését, a mobil hálózati technológiák hazai alkalmazásait.

Pálfalvi Csanád 1978 mérnök

Szoftverfejlesztő mérnökként kezdte, majd több nagy cégnél volt projektmenedszer. Az evosoft Hungary Kft.-nél üzletágigazgatói pozíciót tölt be, de ellát üzletfejlesztési menedzseri feladatokat is. Az NJSZT alelnöke.

Horváth Iván 1948 irodalomtörténész
MTA doktora

Neves magyar irodalomtörténész, aki 1971-ben perem-lyukkártyán alapuló adatbázis építést kezdeményezett (A régi magyar vers repertóriuma). 1998-ban beindította az ELTE-n a Bölcsészeti Informatika Önálló Programot.

Gerő Judit 1955 mérnök

Fő területe a felhasználói programok professzionális oktatása. Több szakmai könyv szerzője. A CONTROLLTraining Továbbképző Központ Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezető igazgatója; felnőttképzési szakértő.

Hanzó Lajos 1952 mérnök
MTA külső tagja

A TKI-ban eltöltött közel 10 évi kutató munka után a southamptoni egyetem oktatója majd tanszékvezető professzora lett. Jelentős nemzetközi tekintélyt szerzett 3G, 4G, 5G mobil rendszerek és kvantum-kommunikációs kutatási eredményeivel.

Sztrik János 1953 matematikus
MTA doktora

A DE IK egyetemi tanára; a 2003-ban általa alapított Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék vezetője. 2008-től az IK tudományos dékánhelyettese is volt. A mérnökinformatikus képzés bevezetésében jelentős szerepe volt.

Jereb László 1947 mérnök
MTA doktora

Az infokommunikációs hálózatok többrétegű, technológia-független modellezésének, tervezésének és teljesítőképességi elemzésének hazai megalapozója és résztvevője. A soproni gazdaságinformatikus szak létrehozója. A BME és a SoE professor emeritusa.

Dénes Tamás 1952 matematikus

Szakértői és publikációs tevékenysége a bonyolult rendszerek multistrukturális modellezésére és számítógépes elemzésére, kriptográfiai témájú projektek tervezésére és megvalósítására (digitális aláírás, digitális ujjlenyomat) terjedt ki.

Eőry Örs 1950 mérnök

33 éve a Szenzor Számítóközpont Kft. ügyvezetője; előtte a NIM IGÜSZI-ben látott el vezetői megbízásokat az ELLIOTT 803B, ICL 1903A, R22 és RC3600 számítógépek környezetében. 52 éve dolgozik a szakmában.

Tölgyesi László 1959 meteorológus

Meteorológus-informatikusként több mint 35 éve dolgozik az OMSZ központjában. Aktív részese volt a meteorológus szakma fejlődésének, modernizációjának, ami nagyrészt az informatika robbanásszerű térhódításának köszönhető.

Molnár István 1953 közgazdász
MTA kandidátusa

Hazai és külföldi tudományos és oktatói munkásságát a digitális szimulációhoz kapcsolódó új technológiák kutatása, fejlesztése és gazdasági alkalmazása alkotja. Részvételével és irányításával számos nemzetközi együttműködés és projekt valósult meg.

Szlávi Péter 1955 matematikus
PhD

Az 1980-as évektől sokat tett az informatikai kultúra terjesztéséért. Az ELTE-n a programozás módszertanának kidolgozásában kiemelkedő érdemei voltak. 25 éven át aktív szerepet vállalt a diákok informatikai versenyeinek szervezésében.

Németh Krisztián 1974 mérnök
PhD

A BME VIK adjunktusa. Tématerülete a számítógép-hálózatok, melyen kívül programozást is tanít. Szabadidejében az 1958-ban elkészült MESZ I számológép működésének és felépítésének visszafejtésén dolgozik társaival.

Rutkovszky Edéné Bíró Katalin 1954 matematikus

45 évig a KLTE Számolóközpontjában, majd a DE IK-n dolgozott. Több területen oktatott, kutatott. Az Informatika a felsőoktatásban című konferencia-sorozat egyik szervezője volt. 2015-ben dékáni hivatalvezetőként vonult nyugdíjba.

Tihanyi Zoltán 1963 mérnök

Több magyar és multinacionális cégnél dolgozott üzleti, illetve üzlettámogatói pozíciókban – műszaki és gazdasági ismeretei kamatoztatva. Elkötelezett híve a digitalizációnak. 2020-tól az NJSZT szakmai igazgatója.

Márton Mátyás 1948 fizikus

Programozó, programfejlesztő munkát végzett, majd nagy informatikai rendszerek üzemeltetésére specializálódott. Informatikai szolgáltatások vezetőjeként dolgozott évtizedekig kutatóintézetben, közszférában és a versenyszférában.

Papp Albert 1954 mérnök

Pályafutása egy vállalathoz, a TVK-hoz kötődik, ahol igen sokféle feladatkört látott el, vezetői beosztást töltött be, és jelentős eredményeket ért el az általa irányított szervezetben. A VISZ -ben képviselte vállalatát.

Kiss Gábor 1944 fizikus
egyetemi doktor

Az Ural-2 gép programozásával kezdte az Egyetemi Számítóközpontban. Az ELTE-n évekig oktatta a programozó matematikusokat. Több cégnél (Számalk, PSZTI, APEH, NAV) dolgozott vezető beosztásokban, sikeres projekteken.

Tölgyesi Irén 1944 mérnök

1978-tól az MTI-ben szoftver csoportvezető, majd 1994-től főtanácsos. Főbb feladatai voltak: szerkesztőségekből érkező hírek továbbítása előfizetők részére, valamint külföldi tudósítók hírbeadásához használt keretprogram készítés.

Szekér Judit 1957 jogász

1981-1990 között az SZKI-ban volt külkereskedelmi jogász; kidolgozta pl. az M08X értékesítés jogi kereteit. Nevéhez fűzödik a munkaviszonyban készített szoftver fejlesztői jogdíj érvényesítése. 2017-től az NSZKK-ban főigazgató helyettes.

Bitó János 1936 matematikus
MTA doktora

A HIKI-ben, majd a TUNGSRAM-nál kezdett, hamar vezetői beosztásokba került. Egyetemi oktató, egyetemi tanár (BMF, PPKE, ÓE), utóbb professor emeritus. A robottechnika és automatizálás területén szaktekintély. Számos kitüntetés birtokosa.

Gömöri Tiborné (Mara) 1929 közgazdász

1971-től részt vett a Számok felsőfokú szakképzése akkreditációjában, majd az Infelor és jogutódjai (Számki majd Számalk) humánerőforrás osztály vezetője volt; a munkatársak fejlődése, képzésének szervezése, segítése vezérelte mindig.

Görbe Tamás 1944 fizikus

Kezdetben alapszoftvereket (KFKI), majd termelésirányítási és banki alkalmazások fejlesztését végezte (SZOT TB, Számki, Számalk). Később export munkát végzett Németországban, majd Bécsben (Erste Bank).

Dömölki Andrea 1943 matematikus

A “szegedi iskola” végzettjeként a számítástechnika számos területén volt fejlesztő és oktató, majd érdeklődése a szakmához tartozó humán oldal felé fordult: oktatás-szervezés (Számalk), HR menedzsment (Ericsson, Nokia), vezetői tanácsadás.

Kósa Márk Szabolcs 1975 matematikus
PhD

A DEIK adjunktusa. Országos és nemzetközi programozó versenyek szervezője. 2012 és 2019 között a DEIK Regionális Programozó Csapatverseny szervezőbizottságának elnöke.

Lénárt Zoltán 1945 matematikus

Az Infelor, Számki, Számalk tudományos munkatársa, majd a Lufthansa Systems Hungaria szoftver-mérnöke volt. Feladata: vállalati szoftverek fejlesztése több magyar és német nagyvállalat részére.

Komor Tamás 1946 matematikus
MTA kandidátusa

1969-1988 között az InfelorSzámkiSzámalk munkatársa; közben német és svéd szoftver exportszerződéseken dolgozott. A SZTAKI után, 1991-től az Allianznál dolgozott; számítástechnikai ügyvezető igazgatóként ment nyugdíjba.

Szűcs Vince 1955 mérnök

Szoftvermérnökként mikroszámítógépes berendezések fejlesztésével kezdte, majd 1993 -2017 között a Richter Gedeon Informatikai igazgatója volt. 1993-ig a Controll Informatika szoftver-értékesítését és fejlesztését irányította.

Sipos Mihály 1949 tanár
egyetemi doktor

Közgazdász tanár, aki tanárként, iskola vezetőként 49 éve elkötelezett híve a számítástechnika középiskolai oktatásának. Egri iskolakísérlet néven programot dolgozott ki az informatika alkalmazására közgazdasági tárgyak oktatására.

Rónyai Lajos 1955 matematikus
MTA rendes tagja

Fő kutatási területe a számítástudomány, ezen belül elsősorban algebrai és aritmetikai algoritmusok. 2008-tól a SZTAKI Számítástudományi Kutatócsoportjának vezetője. A BME Algebrai Tanszékének vezetője volt.

Kovács József 1944 matematikus

A Volán Tröszt Elektronikában programozóból igazgató lett; 1989-95 között a Volán Elektronika elnök-vezérigazgatója, majd elnöke. Részt vett az Országos Közlekedési Nyugdíjpénztár szervezésében, melynek elnöke volt.

Jenei Zoltán 1965 mérnök

IT felsővezető (CIO) volt távközlési, államigazgatási és banki területeken hazai és nemzetközi vállalatoknál. Nemzetközi tapasztalatokra tett szert a régióban, valamint német, osztrák, orosz és amerikai cégeknél is.

Hunya Péter 1939 matematikus
MTA kandidátusa

Kalmár-tanítványként 1965-től a JATE Kibernetikai Labor munkatársa, 1979-től vezetője. 1987-től informatikai vállalati tanácsadó, tudományos igazgató. 1993-2001 között az UNESCO projekt-vezető főmunkatársa. Több országban tartott előadást.

Marxreiter Alajos 1940 mérnök

Végig a Volán Elektronikánál dolgozott; a számítógéppark műszaki vezetőjeként, majd rövid ideig a cég igazgatójaként. Később programfejlesztő és fejlesztési igazgató lett; nevéhez fűződik a Libra (korábban Mérleg) program.

Pánovics János 1975 matematikus
PhD

A DEIK oktatója. Elkötelezett támogatója a hazai és nemzetközi programozó versenyeknek; a DEIK Regionális Programozó Csapatverseny szervezői csapatának tagja

Gyetvai Károly 1958 informatikus

Az ECDL Minősítő Bizottságának alapító tagja. A Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum igazgatóhelyettese, az ECDL vizsgaközpont vezetője; diákjaik 90 százaléka ECDL vizsgát tesz.

Simonfai László 1941 mérnök

A Számalk főosztályvezetőjeként számítógépek szoftver ellátását irányította. Egyik alapító tagja volt a DEC magyar leányvállalatának; összehangolta a nagyvállalati információs rendszerek kínálatát keresletét, értékesítését.

Terdik György 1949 matematikus
MTA doktora

A KLTESzámolóközpontjának vezetője, majd a DE IK Információ Technológia Tanszékének vezetője, mz IK dékánja volt. Az IK Doktori Iskola programvezetője. Professor emeritus.

Viszt Éva Anikó 1940 matematikus

Kezdetben alapszoftver-, majd alkalmazás-fejlesztéssel foglalkozott (KFKI, SOTE, MIKI). Később pénzügyi informatikai rendszerek biztonságával, kockázatával stb. foglalkozott (Postabank, PSZÁF, ProCons Kft.).

Csemniczky László 1944 mérnök
egyetemi doktor

Térinformatikai szakember. Geodéziai vállalati munkái után a BME egyetemi oktatója, a DigiKom Kft. alapító ügyvezetője, a gita Műszaki Térinformatika Egyesület alapító elnöke.

Svéd János 1948 mérnök

Sokáig számítógéphálózati kutatással, távadatfeldolgozó rendszerek fejlesztésével foglalkozott. Később CA termékek értékesítését szervezte több országban. Utóbb hazai KKV-k integrált vállalatirányítási rendszereivel foglalkozott.

Faur Kálmán 1950 mérnök

A Volán Elektronika évtizedeket átívelően meghatározó első számú vezetője, és a köré szerveződő számos további informatikai és nem-informatikai vállalkozás, intézmény, szervezet (pl. a LIBRA) alapító vezetője.

Terplán Kornél 1944 mérnök
MTA kandidátusa

Nemzetközileg elismert tanácsadó, előadó a hálózatok menedzselése szakterületen. A Montclair State University díszdoktora. Sokat tevékenykedett a magyar-amerikai műszaki és tudományos kapcsolatok szélesítése területén.

Szabó Tamás (1944) 1944 mérnök

Nemzetközi szintű szoftverfejlesztő. Bejárta a Digital, az IBM gépek világát, és sikerrel vett részt a személyi számítógépek szoftverfejlesztésében is. Az I. díjas d’Access Adatbank szoftver tervezője.

Gergely Tamás 1943 matematikus
MTA doktora

Az 1970-es években a programozási nyelvek formális szemantikájával foglalkozott. Számos nemzetközi és hazai K+F projekt szakmai vezetője, illetve részvevője volt. Az Alkalmazott Logikai Laboratórium (ALL) alapító elnöke.

Érdi-Krausz Gábor 1965 mérnök

A hazai informatikai élet egyik ismert szereplője. Vezetője volt a Számalk Szoftver Disztribúciónak és az Oki Magyarországnak. Utóbb a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Stratégia megvalósításán munkálkodik.

Kiss Attila Elemér 1960 matematikus
MTA kandidátusa

1985 óta az ELTE oktatója, kutatója. 2010-től az Információs Rendszerek Tanszék vezetője. Kutatási területei: adatbányászat, MI, adatbázisok elmélete és gyakorlata. Ipari informatikai kutatás-fejlesztések résztvevője.

Mihályffy László 1940 matematikus

Elismert szaktekintély volt a KSH-ban a hazai (országos, regionális, egyszeri vagy rotációval kombinált folyamatos) lakossági minták tervezése és igény szerint számítógépes megvalósítása területén.

Mazgon Sándor 1933 mérnök

A hazai adatátvitel atyja. 1967-2009 között részt vett több hazai adatátviteli és számítástechnikai szabvány kidolgozásában, gondozásában, az elektronikus adatcsere (EDI) szabványok honosításában.

Vajta László 1952 mérnök
PhD

A BME működésének alakítója, a technológia transzfer folyamatok szakértője, több ismert termék megalkotója. Olyan kutató, akit az elért eredmények felhasználhatósága vezet; jelentős iparvezetési gyakorlata van.

Őry Tamás 1941 mérnök

Az OKISZ SZSZV igazgatójaként sokat tett a számitástechnikai rendszerek és alkalmazások hazai elterjesztéséért. Az SZSZVSZ alapító elnöke; nevéhez fűződik az informatikai vállalkozások érdekképviseletének megszervezése.

Orendi Zsuzsa 1943 mérnök

A KSH-ban az országos alkalmazási rendszerek fejlesztésének és szoftvertermékek beszerzésének támogatása, majd az IBM Magyarország marketing igazgatójaként a hazai partnerhálózat felépítése és a marketing megszervezése volt a fő feladata.

Horváth Pál 1949 mérnök

Távközlési szakember, vállalatvezető. Volt a Matáv, valamint alapításától a Pantel vezérigazgatója. Később az Actel távközlési céget vezette. Irányította országos adathálózatok fejlesztését és két országos optikai gerinchálózat kiépítését.

Kőrösi István 1947 mérnök
egyetemi doktor

Az ODRA gépeken kezdte, majd hazánkban elsőként adaptálta a UNIX V6-ot az SZM-4 gépre. A BME Folyamatszabályozási Tanszékén oktatott, és vezetője volt az EMG 666 asztali számológép firmware és rendszertechnikai fejlesztésének.

Pázmány Béla 1934 matematikus

Kezdetben alkalmazás-fejlesztéssel foglakozott (NIM IGÜSZI). Később adatfeldolgozó programokat készített, majd vezetőként irányította fejlesztésüket (Comporgan, Számalk, Soft-Technika, EXPO’96).

Sulyán János 1939 mérnök

A KFKI-ban volt vezető fejlesztőmérnök. Főbb területei: számítógépek összekötése, lokális hálózatok, adatgyűjtő rendszerek, űrszondák fedélzeti elektronikája, szondák tudományos berendezéseinek földi bevizsgáló készülékei.

Forró Péter 1944 mérnök

A KFKI MSZKI-nál kezdett; a TPA fejlesztés és gyártás összehangolását végezte, majd a gyártás felelőse lett. Később magáncégeknél töltött be vezető tisztségeket, és minőség-biztosítással foglalkozott (Controll, Megamicro, LNX).

Holyinka Péter 1945 vegyész
egyetemi doktor

A kémiai alkalmazásoktól eljutott a VIR-ekig (MTA, NIM IGÜSZI, MÜM SZÁMTI). 1981-2013 között az ÓE NIK-en és elődeinél a szoftvertervezés és fejlesztés, majd VIR tananyagok fejlesztése és oktatása fűződik nevéhez.

Szűts István 1946 mérnök
MTA kandidátusa

38 éven át oktatott információs rendszerek, vállalkozás-gazdaságtan, gazdasági statisztika, döntéselmélet, döntéstámogató rendszerek tárgyakat (BME, PSZF, KMF, BMF). Évekig volt a BME Informatikai Központ vezetője.

Szeberényi Imre 1959 mérnök
PhD

Meghatározó szerepet vállalt a BME VIK programozás oktatás korszerűsítésében, valamit a UNIX kultúra és a HPC használatának megismertetésében. A CIRCLE felhő menedzser rendszer kifejlesztésének témavezetője.

Hazay Csaba 1941 mérnök

A KFKI hardver-fejlesztője; az SZKI-ban az M05X mikrogép vezető tervezője, majd a mikrogépes alkalmazások osztályvezetője volt. A Számalk-ban oktatási főosztályvezető, az Invitel-nél az interkonnekt feldolgozás szakértője volt.

Zombory László 1942 mérnök
MTA doktora

A BME oktatója (1965-2012), VIK dékánja (1988-1994) volt. Az Antenna Hungária igazgatótanács első elnöke (1993-1996), az NHIT első elnöke (1996-2000), a HTE elnöke (2002-2005) volt. A HUNGARNET alapító elnöke (1992).

Zarándy Ákos 1967 mérnök
MTA doktora

2000-ben az AnaLogic Computers alapító ügyvezetője, majd a Eutecus Inc. (Berkeley) műszaki igazgatója. Nevéhez fűződik az első CNN fejlesztő rendszer és különböző CNN-alkalmazások kidolgozása. A PPKE egyetemi tanára.

Lőrincze Géza 1945 mérnök

Jelentős szerepe volt a KFKIMSZKI 16/32 bites TPA-11 számítógép-családjának fejlesztésében, valamint a nyugati és a kelet-európai számítástechnikai kapcsolatok kiépítésében. 1989-ben céget alapított digitális nyomtatás fő profillal.

Halmi László 1950 tanár

A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban 37 éven keresztül tanított. Tehetséggondozó tevékenysége kiemelkedő; egy kémiai “műhelyt” hozott létre. Kémiát-biológiát támogató alapítványt alapított 1990-ben.

Pesti István 1966 mérnök

A legnagyobb nemzetközi számítástechnikai cégek magyarországi leányvállalatainak üzleti vonalán dolgozott vezető beosztásokban. A HP Magyarországnak ügyvezető igazgatója volt. 2002-től saját tanácsadó cégében dolgozik.

Illés Antal 1956 mérnök

A HUMANsoft Kft. alapítója (1989) és tulajdonosa, 20 éven keresztül ügyvezetője. Irányításával az egyik legjelentősebb hazai ICT céggé nőtt. Az IVSZ 2003-ban az Év Informatikai Menedzserévé választotta.

Somló János 1935 mérnök
MTA doktora

Az automatizálás, számítógépes folyamatirányítás és -optimalizálás, adaptív rendszerek, robotika nemzetközi hírű szakembere. Több mint 20 éven át vezető a SZTAKI-ban, utána egyetemi professzor (BME, ÓE).

Rupprich Péter 1946 mérnök

A digitális technika hazai oktatásának elkötelezettje, amellett a BME és Számok K+F feladataiban is aktívan részt vett. 1983-tól a SIEMENS AG digitális kommunikációs rendszereinek vezető fejlesztője; fő témája a digitális jelfeldolgozás.

Kilián Imre 1960 mérnök
PhD

1982-1991 között az SZKI-ban az MProlog fejlesztésben, később egyéb hazai és német projektekben vett részt. 2005-től oktatott a PTE-n és DUE-n. 2018-tól a Deutsche Telekom IT Solutions Hungary Kft. rendszermérnöke.

Kafka György 1959 matematikus

Grafikus és vizuális szoftverek szakértője. Fejlesztőként kezdett (Graphisoft), majd a szoftver-terjesztés nemzetközi piacán futott be. Vállalkozásával szakterülete fontos külföldi szoftvereinek (pl. Adobe) jelentős hazai terjesztője.

Haidegger Géza 1954 mérnök
PhD

A gyártásautomatizálás, robotika, ipari adathálózatok és hálózat-alapú vezérlési rendszerek szakembere. A SZTAKI munkatársa; vezetésével jött létre a gyártásautomatizálási Informatikai Protokoll Oktatóközpont.

Laborczi Zoltán 1949 matematikus

Programozási nyelvekkel, fordítóprogramok fejlesztésével, később számos területen szoftverfejlesztéssel és minőségbiztosítással foglalkozott. Alkalmazta és terjesztette az OOP elveit, ehhez saját eszközt fejlesztett.

Kisdi Gábor 1929 informatikus

A hazai szoftverfejlesztés hőskorában olyan pályamódosító volt, aki tehetsége és emberi kvalitásai révén rövid idő alatt témavezetője lett az egyik magyar szoftver-export vállalkozásnak, majd osztályvezető volt a Számkiban.

Simon Péter 1949 matematikus
MTA doktora

2004-2015 között az ELTE Numerikus Analízis Tanszékének vezetője. Számos tankönyv szerzője. Kutatási területe a Walsh- és a Walsh-szerű rendszerek vizsgálata. A témakör monográfiájának (1990) társszerzője.

Gantner János 1945 mérnök
egyetemi doktor

1969-1990 között a VIDEOTON számítógép-gyártás különböző területein volt vezető. Részese volt a VIDEOTON számítógép-export megteremtésének. 1991-től is vezető volt többek között a CENTEL és az IKARUS cégeknél.

Lantos Béla 1941 mérnök
MTA doktora

1966-67-től közreműködött a számítástechnikai oktatás megindításában a BME VIK-en. A BME egyetemi tanára. Szakterülete az irányításelmélet, a robotika, a földi és légi járművek irányítása; e témákban számos szakkönyv szerzője.

Gál Tibor 1947 mérnök
MTA kandidátusa

A BME címzetes egyetemi tanára. Oktatási, kutatás-fejlesztési területei: mikroprocesszor alapú rendszerek tervezése (az M08X számítógép fejlesztője), WEB-es technológiák fejlesztése és alkalmazásaik.

Bokor József 1948 mérnök
MTA rendes tagja

A BME egyetem tanára, az MTA alelnöke. Kutatási területe: rendszer- és irányításelmélet. Eredményeit járműszerkezetek, járműdinamikai modellek tervezésénél alkalmazzák. Több nemzetközi kutatás vezetője.

Levendovszky János 1960 mérnök
MTA doktora

A BME egyetemi tanára. Szakterületei: adaptív jelfeldolgozási algoritmusok, sztochasztikus modellezés, kommunikációs hálózatok protokolljainak optimalizálása, statisztikus erőforrásmenedzsment, algebrai kódelmélet.

Plósz Béla 1941 mérnök

Munkahelyein (MOM, Csepeli Kerékpár és Varrógépgyár, SZKI majd ITEX, KFKI és saját cég) számítógép-perifáriák, automata gépek, mátrixnyomtatók. lézereszközök, optikai műszerek tervezésében és gyártásában vett részt.

Vahl Tamás 1961 közgazdász

Nemzetközi informatikai cégek (Siemens, IBM, HP, SAP) magyarországi vállalatainál és hazai cégeknél (AAM, NavNGo) volt felsővezető. Meghatározó szerepe volt az SAP hazai felfutásában. Menedzseri tapasztalatait az IBM-nél oktatja.

Csuhaj-Varjú Erzsébet 1954 matematikus
MTA doktora

1979-től a SZTAKI-ban a formális nyelvek kutatója volt. 2005-től az ELTE IK Algoritmusok és alkalmazásuk Tanszékének kutatóprofesszora, majd tanszékvezető egyetemi tanára. Az ELTE IK Doktori Iskolájának alapító tagja.

Hunyadvári László 1948 matematikus
MTA kandidátusa

Az ELTE-n eltöltött több mint 45 év alatt páratlan odaadással szolgálta az egyetem, a TTK/IK és a magyar felsőoktatás ügyét. Rendkívüli tanár-egyéniség. 2003-2012 között az IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék vezetője volt.

Schmideg Iván 1933 mérnök
MTA kandidátusa

20 évig távközlési berendezések fejlesztője, majd az OMFB távközlés-fejlesztéssel foglalkozó főosztályvezető-helyettese. A korszerű szabályozás megvalósításán dolgozott, különös tekintettel a jövőbeli infokommunikációs technológiákra.

Binder László 1943 mérnök

1ö64-től részt vett az EMG 830 számítógép fejlesztésében. Volt az SZKI kereskedelmi igazgatója, az Operator Hungaria ügyvezető igazgatója, az EUROTEL vezérigazgatója, majd az Antenna Hungária Távközlési üzletág vezetője.

Sztipanovits János 1946 mérnök
MTA külső tagja

A BME MMT oktató-kutatójaként kezd; 1983-tól a Vanderbilt Egyetem (USA) professzora. Nevéhez számos kimagasló eredmény fűződik, elsősorban a beágyazott szoftver rendszerek és Cyber Physical Systems tervezése területén.

Tóth Mihály 1933 mérnök
MTA kandidátusa

A BME MMT docenseként több tantárgy kidolgozója volt. A KKMF SZGTI igazgatója, majd a KKMF főigazgatója volt. Társszezővel írt „A logikai tervezés módszerei” c. könyve évekig a témakör felsőfokú alap-tankönyve volt.

Székely Iván 1950 tanár
MTA kandidátusa

Társadalmi informatikus, az adatvédelem és az információszabadság területeinek nemzetközileg ismert szakértője és kutatója. A CEU kutatóprofesszora, a BME docense; nemzetközi kutatási projektek résztvevője.

Lukács József (1961) 1961 fizikus

A hazai személyi számítógépek egyik úttörője. A HomeLab számítógépcsalád fűződik nevéhez. 77 Elektronika cége vércukorszintmérőjéről lett híres, míg Dension cége az autóelektronikában az MP3-zenelejátszás európai pionírja.

Földvári Iván 1946 mérnök

Rendszerprogramozó, export menedzser. Alap- és alkalmazási szoftverek sok fajtáját szervezte, programozta; a kivitelezést szervezte nemzetközi piacokon, külföldi felhasználók számára. ISO-konzultáns és pénzügyi kontroller.

Hajnal Miklós Pál 1943 mérnök
egyetemi doktor

A BME, majd a VE oktatója, közben a SZTAKI tudományos munkatársa volt. Tématerületei: digitális képfeldolgozás és irányítórendszerek, alakfelismerés, textúraelemzés, robottechnika, műszaki diagnosztika, minőségmenedzsment.

Csepeli György 1946 bölcsész
MTA doktora

Szociálpszichológus. Az ELTE TáKT és a Szociológiai Doktori Iskola Interdiszciplináris Társadalomkutatások Program vezetője. Kutatási területe többiek között a digitális átalakulás társadalmi és társadalomlélektani vetülete.

Lukács Lajos 1959 mérnök

Általa alapított vállalkozásaival a magyarországi üzleti adatbányászat úttörője, az üzleti intelligencia meghatározó alakja. Innovátor, aki folyamatosan azt keresi, hogyan tudja a technológiai fejlődés minél jobban támogatni az életünket.

Szirmay-Kalos László 1963 mérnök
MTA doktora

A BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék egyetemi tanára, tanszékvezető helyettese. Kutatási területe a számítógépes grafika, algoritmikus fotográfia és orvosi képalkotás.

Csaba László 1935 fizikus
MTA kandidátusa

Az NIIF Program Műszaki Tanácsának vezetőjeként elosztott számítógép hálózati szolgáltatásokat hoztak létre, megteremtve az Internet hazai bevezetésének alapjait.

Ludman Lajos 1960 mérnök

Az angol ICL hazai vezetője, majd Deloitte partner, utána 5 évig a KFKI Számítástechnikai Rt. vezérigazgatója. 2006-tól a CARDNET Zrt. elnöke és társtulajdonosa. 2020-ban barátaival elindított egy tranzakciós szolgáltatást az USA-ban.

Winkler Péter 1942 mérnök

A FÖMI Távérzékelési Központ vezetője (1990-2003), majd tudományos főigazgató-helyettese. Főbb projektjei: légiháromszögelés számítógépesítése; Magyarország digitális ortofotó programjának megvalósítása.

Drajkó László 1967 mérnök

A nemzetközi IT piac veteránja. Első számú vezető volt a Novell, a Compaq és a Microsoft hazai cégeinél. Volt a Matáv-Axelero vezetője, a Graphisoft kereskedelmi igazgatója. Utóbb start-up vállalkozásokat segít szakértőként, befektetőként.

Vajk István 1951 mérnök
MTA doktora

A BME VIK egyetemi tanára, 1994-től 2016-ig a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének vezetője. Tématerületei: alkalmazott informatika, irányításelmélet és irányítástechnika.

Remzső Tibor 1954 mérnök
MTA kandidátusa

Kutatómérnök, fejlesztésvezető, projektmenedzser. A SZTAKI tudományos munkatársa, osztályvezetője; a Kürt majd ThalesNano cégeknél felső vezető volt. Utóbb a BME-n és a PE-n oktatott, ipari-egyetemi projekteket vezetett.

Nyitrai Zoltán 1937 mérnök
MTA kandidátusa

A KFKI MSZKI-ban kifejlesztésre és gyártásba került különböző ferritgyűrűs tárolók tervezése, a vizsgálatukhoz és a gyártásukhoz szükséges segédeszközök, technológia és méréstechnika kidolgozása fűződik első sorban a nevéhez.

Pataricza András 1954 mérnök
MTA doktora

A BME professzora; az MIT-n a Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport alapítója. Több egyetemen vendégprofesszor, rangos tudományos és ipari díjak nyertese, számos nemzetközi kutatási projekt közreműködője.

Surján György 1958 orvos
PhD

Az 1990-es évektől foglalkozik az orvos-egészségügy informatikai kérdéseivel. 2002-től az ESKI informatikai vezetője, majd megbízott főigazgatója. Több hazai egyetemen oktat. Tudományos egyesületek vezetőségi tagja.

Czakó Ferenc 1963 fizikus

Egy garázscégből (Optotrans) felfejlődve, felvásárlásokkal és tőkebevonásokkal létrehozta a tőzsdén jegyzett Synergon vállalatóriást, melynek 2006-ig vezérigazgatója, illetve elnöke volt. Azóta tanácsadóként dolgozik.

Siki Zoltán 1958 mérnök
egyetemi doktor

A BME oktatója, a hazai nyílt forráskódú térinformatika egyik meghatározó alakja, elindítója és szervezője a magyar nyílt forráskódú térinformatikai konferenciáknak. A nemzetközi nyílt forráskódú térinformatikai közösség aktív tagja.

Szabó István 1946 mérnök

Sikeres vállalkozó. A fővároson kívüli cégek közül az egyik legnagyobbnak (Szintézis, Győr) alapítója és máig legfelső vezetője. Társadalmi tevékenysége rendkívül szerteágazó (NJSZT, megyei KIK, IVSZ, VOSZ stb.).

Szabó Szilárd 1947 mérnök
egyetemi doktor

Tudományos szakújságújságíró, a Térinformatika lap főszerkesztője. Számos cikk, tanulmány, és könyv szerzője és közreműködője. A HUNGIS Alapítvány kuratóriumának, térinformatikai konferenciák szervezőbizottságának tagja.

Németh Géza 1959 mérnök
PhD

Tématerülete a beszédinformációs rendszerek, a multimodális és a mobil ember-gép interfészek (az alapkutatástól, a fejlesztésen át az alkalmazásig). A BME iskolateremtő oktatója; világszinten újszerű megoldások témavezetője.

Szajbély György 1954 matematikus

A garázscégből sikeres szoftverfejlesztő nagyvállalkozássá nőtt Griffsoft alapítója, többségi tulajdonosa és elnöke. A Volán 10. sz. Vállalatánál kezdett; volt a Montana vezérigazgatója és a MAVIR felügyelő bizottságának elnöke.

Sarkadi-Nagy István 1948 mérnök

A KFKI MSZKI-ban hálózatfejlesztő, majd vezető volt. Ez után a KFKI vállalkozás-csoport egyik vezetője, majd belső IT igazgatója. 2005-től az itSMF Magyarország elnöke, konferenciák szervezője és ITIL oktató.

Siegler Vera 1952 mérnök

Az 1991-ben alapított Topolisz Kft. (és a Top-Map Kft.) ügyvezetőjeként szerepe a magyarországi közlekedési térinformatika, a navigációs rendszerek adatbázisa és a hazai útvonaltervezők megvalósítása terén jelentős.

Kása Zoltán 1948 matematikus
PhD

Elméleti informatikus, főleg kombinatorikával foglalkozik. A kolozsvári BBTE és a Sapientia EMTE tanára; a BBTE volt rektorhelyettese. Több magyar, román és angol nyelvű tankönyv szerzője vagy társszerzője. Az EMT volt alelnöke.

Kiss Donát 1956 mérnök

Szoftverfejlesztő, majd a hazai játékszoftver fejlesztés egyik első műhelyének (Novotrade) vezetője. A számítástechnika népszerűsítésében az MTV munkatársa, majd képfeldolgozás-alapú fejlesztésekre alapít vállalkozásokat.

Gasparetz András 1961 mérnök

Kis- és középvállalkozások alapítója és vezetője (VAR, MagiCom). Kiemelten foglalkoztatja az információbiztonság és a társadalmi felelősségvállalás: ezekben jelentős a közéleti (Hétpecsét Egyesület elnöke) és oktatási (PE) tevékenysége.

Vinnai János 1950 mérnök

Ddigitális áramkörökkel kezdte, majd a számítógép-gyártásban és -üzemeltetésben lett országosan ismert, sikeres vállalkozó. A Szinva Net Informatikai Zrt. vezetője. Az IVSZ alelnöke volt két ciklusban. Miskolci közéleti ember.

Keresztesi János 1957 mérnök

1982-től dolgozik az informatikai iparágban, ebből 15 évet különböző multinacionális cégeknél, köztük a DEC, Oracle és a Sun Microsystems-nél. 2004-2008 között a FreeSoft-ot vezette. 2008 és 2010 között az IVSZ elnöke volt.

Laufer Tamás 1966 közgazdász

13 évet volt multinacionális vállalatoknál vezető (Bull, Andersen Consulting, Oracle), majd nagy hazai vállalatokat vezetett. 2010-től az IVSZ elnöke, 2019-től a MISZ alelnöke. Az Alba Innovár oktatási és élményközpont vezetője.

Csizmadia Gábor 1955 mérnök
PhD

1989 óta a Selectrade Computer tulajdonosa és csúcsvezetője. A személyi számítógépek és rendszerek egyik meghatározó magyarországi elterjesztője, az FMV Ipari Park fő tulajdonosa, üzemeltetője és fejlesztője.

Tóth Attila Zoltán 1952 mérnök

Multinacionális vállalatok informatikai rendszereinek bevezetését, integrációját irányította Európa országaiban. Technológiai és módszertani ismeretek meghonosításában jelentős eredményeket és elismertséget ért el.

Hencsey Gusztáv 1945 mérnök
MTA kandidátusa

A SZTAKI munkatársa, évtizedeken átívelően tudományos titkára, a nemzetközi tudományos kapcsolatok felelőse. Budapesten megrendezett nagyjelentőségű szakmai világkonferenciák (IFAC, ICSU stb.) szervezője.

Freed Péter 1950 közgazdász

Ismert vállalkozó; a mikró- és kisszámítógép iparág és piac egyik korai szereplője az USA-ban és Magyarországon. 1990-ben indította a kiterjedt cégcsoporttá alakult vállalkozását, a Duna Elektronikát, amelynek azóta vezetője.

Szántó György 1948 mérnök

1973 óta a SZTAKI munkatársa. Kezdetben tervező mérnök, majd osztályvezető, rendszertervező, projektvezető. Főbb témái: számítógépes rendszerek tervezése, intézményi informatika, e-Health, e-Learning.

Podoletz György 1950 mérnök
egyetemi doktor

1975-től a BME HEI egyetemi oktatója, majd 1986-tól a Megamicro műszaki igazgatója. 1992-től – egészen 2010-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig – a Systrend Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Minárovits János 1952 mérnök

Az Albacomp társalapítója és egyik tulajdonosa. Az 1990-es évek elejétől közel két évtizeden át a hazai informatikai üzleti élet meghatározó vállalának vezérigazgatója; 2012 óta az Albacomp stratégiai vezetője.

Abos Imre 1945 mérnök
MTA kandidátusa

Az új távközlési és vezetékes szolgáltatások tervezésének szakembere; hazai bevezetésükben úttörő szerepet játszott. A TKI, a SZTAKI, a Matáv munkatársa volt, majd a BME oktatója, címzetes egyetemi tanára.

Hinsenkamp Alfréd 1939 mérnök

A KFKI-nál hardver-fejlesztő, majd osztályvezető. 1969-től az SZKI Hardware Laboratórium fejlesztési osztályának vezetője. Számítógéppel segített hardver tervezéssel és dokumentálással, majd projekt menedzsmenttel foglalkozott.

Schipp Ferenc 1939 matematikus
MTA doktora

Döntő szerepe volt az ELTE-n 1972-ben beindított programozó matematikus képzés előkészítésében, majd az informatikus képzés tantervének kidolgozásában. 1983-2004 között a Numerikus Analízis Tanszék vezetője volt.

Koródi Bálint 1955 mérnök

Fejlesztő mérnökként (SZTAKI), majd társas vállalkozásaiban (NEXT, Telvice), illetve nagy hazai cégek vezetőjeként (Montana, Albacomp) dolgozott. A Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány egyik létrehozója és elnöke.

Vargha Márton 1948 matematikus

Tizenöt éves informatikusi pályafutás után 1986-ban lett a magyarországi informatikai újságírás egyik szereplője; írásaiban követte az informatika beépülését a mindennapokba. 2010-től a Levegő Munkacsoport tagja.

Nemes László 1937 mérnök
MTA kandidátusa

Az automatizálás nemzetközileg elismert kutatója. A szerszámgépek számítógépes vezérlése és az integrált gyártórendszerek hazai vezetője, az általános vállalati referencia architektúra (GERAM) egyik kidolgozója.

Esztergár Zsolt 1935 tanár

A magyar szoftverfejlesztés hőskorának mértékadó személyisége. Munkája nagymértékben segítette hazánkban a korszerű adatfeldolgozás kialakulását, és a számítógépek alkalmazásának elterjedését.

Dibuz Sarolta 1963 mérnök
MTA kandidátusa

A távközlési szoftverek vizsgálatának kiemelkedő szakértője. Az Ericsson Magyarország főosztályvezetője, az Ericsson több szoftver termékének magyarországi fejlesztését vezeti. Egyúttal a BME TMIT docense.

Uhereczky László 1942 mérnök

1965-től a Telefongyárban, majd a TKI-ban volt főkonstruktőr. 1989-től az Olivetti Hungary Kft.-nek, majd utódainak (Wang Global Hungary, Getronix Magyarország) volt vezérigazgatója.

Bartolits István 1954 mérnök
egyetemi doktor

Távközlési fejlesztőmérnök 20 évig, majd HIF és NHH osztályvezető, NMHH főosztályvezető. Jövőbeli hálózatokkal, új technológiákkal, szabályozásukkal foglalkozik. 1990-től a HTE vezetőségi tagja; főtitkára is volt.

Bogdánfy Géza 1940 mérnök

A műszaki, gazdasági és IT rendszerek területein kamatoztatta fejlesztői, kutatói és vezetői képességeit. Fontosabb munkahelyei: ERŐTERV, NIM IGÜSZI, SZKI / SCI-L, KFKI ISYS. A hazai távmunka élharcosa.

Mohácsi Béla 1958 mérnök

A KFKI-ban kezdett dolgozni. 1991-től a CADserver Kft. ügyvezetője, majd a KFKI ISYS Kft. vezetője. 2003-tól és 2006 között az IHM államtitkára. 2010 után egy nagyvállalatnál kiemelt programokat menedzsel.

Balatoni György 1951 mérnök

A KFKI PDP-specialistájaként kezdte. Az 1990 után elsőként Magyarországra jött DEC első kereskedelmi igazgatója lett, majd néhány év Deloitte senior tanácsadás után a Ladimage Kft. tulajdonos ügyvezetője volt.

Gáspárik Dezső 1953 mérnök

Először számítógépek üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozott (SZÜV, OSZV, ÉLGAV). 1987-ben egyik megalapítója a Trigon Kft.-nek, amely sok területen évekig piacvezető volt. 2005-től a Trigon Consulting Kft. ügyvezetője.

Seres György 1936 mérnök
MTA doktora

Katonatisztként 32 évig üzemeltetéssel, oktatással, kutatással és fejlesztéssel, utána informatikai szaktanácsadással, majd 2002-től a ZMNE doktori iskolájának témavezetőjeként informatikai és e-learning rendszerekkel foglalkozott.

Rényi Gábor 1949 közgazdász
PhD

Kereskedelmi szakember, sikeres vállalkozó, portfolió menedzser. A játékszoftver fejlesztés és a szoftver kereskedelem hazai úttörője, a Novotrade Rt. alapító vezetője. Számos üzleti és szoftverfejlesztési elképzelés kezdeményezője.

Kolesár András 1949 közgazdász

A Lotus/IBM Notes/Domino szoftver hazai meghonosítója. Az UniOffice Rendszerház Kft. megalapítója és az Office Ügykövetési Rendszer ötletgazdája. Vezetéselméleti és elektronikus dokumentumkezelési szakember.

Karádi Pál 1944 mérnök

A KFKI MSZKI-ban a TPA miniszámítógépek köré épülő ügyvitelgépesítési rendszerek és számítógép-hálózatok létrehozását vezette, majd a KFKI Számítástechnikai Rt. egyik alapítójaként, komplex rendszerek fejlesztését irányította.

Vadász Pál 1956 matematikus
PhD

2000 óta vezeti a Montana Kft.-t. Üzletemberi tevékenysége mellett elismert kutató az intelligens keresőrendszerek területén. Aktív résztvevője az IVSZ megalapításának.

Kóka János 1972 orvos

Informatikai vállalkozó, befektető, cégvezető, egykori gazdasági miniszter, a Cellum elnök-vezérigazgatója, hazai és külföldi cégek igazgatósági tagja, tanácsadója. Aktív szerepe volt a Sulinet beindításában és a mobilfizetési piac fejlesztésében.

Korányi László 1954 mérnök

A Medicor fejlesztői és informatikai vezetői munkái után sikereket ért el a 4GL fejlesztőeszközök elterjesztésében. Állami pozícióiban (diplomata, NIH elnök) sokat tett a hazai startup ökoszisztéma fejlesztéséért.

Sugár András 1946 mérnök

Nemzetközi kereskedelemban vezető, majd távközlési cégek irányítója. A Westel majd a T-Mobile vezérigazgatója (1991-2005). Mobil hálózatok, szolgáltatások és nagysebességű mobil adatátvitel fejlesztéseit, bevezetéseit irányította.

Bottka Sándor 1946 mérnök

A hazai számítástechnikai kultúra elterjesztésért dolgozott; a nemzetközi TéT együttműködés, a KFI politika és a hazai KFI finanszírozás egyik irányítója. Több nemzeti program (pl. TNP, IKTA) felelőse volt az OMFB-ben.

Risztics Péter Károly 1944 mérnök
MTA kandidátusa

A BME-n részt vett az Információs rendszerek tananyagának kidolgozásában. 1998-ban megszervezte az Informatikai Központot, melynek irányításával számos állami és közigazgatási fejlesztési projektben működött közre.

Nyírő András 1959 bölcsész
egyetemi doktor

Az INteRNeTTo, majd az Index.hu első főszerkesztője; online szakértő. A Jövő Háza koncepció egyik kidolgozója, a Wifi-falu projekt vezetője. 2000 körül sokan úgy tartották, hogy ő az „internet igazgatója”.

Csopaki Gyula 1946 mérnök
MTA kandidátusa

Szakmai és szakértői területe a távközlési rendszerek, távközlési szoftverek és távközlési protokollok formális nyelvű leírása, és az ezen alapuló implementáció, verifikáció és tesztelés.

Vityi Péter 1965 mérnök

16 éven át töltött be vezetői és felső vezetői pozíciókat a Microsoft Magyarországnál, illetve a Microsoft CEEHQ-nál. Jelenleg a Kürt Akadémia ügyvezetője. 2013-tól az IVSZ alelnöke.

Horváth János 1947 közgazdász

Életművének kiemelkedő eredménye 1990 után az államigazgatási informatika koordinációjára létrehozott Informatikai Tárcaközi Bizottság, amelynek titkára, majd elnöke volt. Szervezési, irányítói képessége valamennyi szakmai területen megnyilvánult.

Olti Ferenc 1949 mérnök
MTA kandidátusa

Ismert menedzser, fontos IT és más cégek felső vezetője volt. Jelentős egészségügyi, műszaki és IT projekteket vezetett (vérellátás, bankolás, metró), Vannak érdemei a felsőoktatás és a népszerűsítés terén is. Zsidó közéleti aktivista.

Sipka László 1937 mérnök

1969-től az SZKI-ban részt vett a hazai számítástechnikai ipar kezdeti K+F munkáiban, az Intézet koordinációs feladatainak ellátásában. Egész munkássága során a műszaki és a társadalmi fejlődés összefüggéseivel foglalkozott.

Vinkovits László 1951 mérnök
MTA kandidátusa

Nagyvállalati komplex informatikai rendszerek specialistája. A német-magyar szoftver kooperáció megteremtésének egyik vezetője. A magyar T-Systems alapítója, melyet elődvállalataival együtt 10 éven keresztül vezetett.

Vértes János 1949 matematikus

Matematikus, programozó, újságíró, kiadó, cégvezető. Közel tucatnyi informatikai lap alapító főszerkesztője, informatikai vállalatok alapítója.

Vaspál Vilmos 1955 közgazdász

Szoftverfejlesztőként kezd. 1990-ben megalapítja a nagyvállalati alkalmazások fejlesztésével sikeressé váló FreeSoft Kft.-t, amelyet (több akvizíciót követően) 2004-ben tőzsdére visz, majd végső átalakulásáig (2012) elnöke.

Fogoly Lajos 1947 mérnök

Az SZKI-ban és a Siemensnél szoftverfejlesztőként kezdte. A DataNet, majd az általa alapított EQnet vezetőjeként úttörő szerepet játszott a hazai nyilvános internet szolgáltatások kialakításában, elterjesztésében.

Verebélÿ Pál 1947 mérnök
MTA kandidátusa

Kutató rendszerfejlesztő; tevékenységei: számítógépes grafika, hálózatok, kriptográfia, multiprocesszoros és szuperszámítógépek. Munkahelyei: SZTAKI, Németországi cégek, majd Ericsson Magyarország és Flextronics.

Radványi András 1946 mérnök
MTA doktora

1966-1982 között a TKI, később nyugdíjáig a SZTAKI munkatársa. Érdeklődése, szakterületei: áramkör- és rendszerszimuláció, térbeli látás és mintázat-sztereoképek, a látás pszichológiája, hangforrások lokalizációja.

Gertler János 1936 mérnök
MTA külső tagja

1970-től az MTA SZTAKI igazgatóhelyettese volt. 1981 óta amerikai egyetemeken tanított. Jelentős kutatási eredményeket ért el a folyamat-diagnosztika módszertana és autóipari alkalmazása terén.

Gajári Gyula 1944 mérnök

1970-től adatfeldolgozó rendszerek fejlesztését irányította programtervezőként, majd kereskedelmi igazgatóként (Comporgan). Szoftver export munkákat szervezett és kivitelezett, majd egy müncheni szoftverház ügyvezetője volt.

Szőnyi László 1944 mérnök

A KFKI MSZKI hardver fejlesztője, rendszertervezője, projekt menedzsere majd osztályvezetője. A KFKI Számítástechnikai Zrt. egyik alapítója, igazgatósági tagja, ügyvezető igazgatója.

Györfi László 1947 matematikus
MTA rendes tagja

A BME VIK egyetemi tanára; iskolateremtő egyéniség. Nemzetközileg elismert, kiemelkedő eredményei vannak a nemparaméteres függvénybecslés, a statisztikus alakfelismerés és az információelmélet területén.

Mester Sándor 1952 mérnök

Mérnök-újságíró, lapigazgató, üzleti mentor, kommunikációs tanácsadó. Meghatározó főszerkesztője volt a Számítástechnika-Computerworld és a PC World lapoknak. A VISZ egyik kezdeményezője és alapítója.

Buzder Lantos József 1947 matematikus

Széleskörű szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakember, aki különböző – K+F, banki alkalmazási, kereskedelmi alkalmazási, közüzemi és hardverinfrastruktúra létrehozási – projektekben kamatoztatta tudását.

Siklósi István 1950 matematikus

1990-tól a vállalati alkalmazásokat fejlesztő 4D Soft Kft. egyik alapítója és ügyvezető igazgatója. 2012-es nyugdíjba vonulása után kifejlesztett egy új – a zoomolható térképek mintájára működő – könyvformátumot, az ún. z-könyvet.

Szolgay Péter 1949 mérnök
MTA doktora

A TKI, majd a SZTAKI kutatója. A VE, majd a PPKE egyetemi tanára, 2012-2015 között a dékánja. Kutatási területei: tervezés-automatizálás, celluláris neurális hálózatok és számítógép architektúrák.

Bártfai Barnabás 1969 mérnök

Szakkönyvíró. Az első magyar szerzőtől származó hétköznapi embereknek szóló számítástechnika könyv szerzője, a BBS-INFO Könyvkiadó és Informatikai Kft. vezetője.

Hubert Tibor 1944 matematikus

1972-ben kezdte a középiskolában tanítani az informatikát. Informatika tankönyvek, feladatgyűjtemények szerzője, bírálója volt. Sok tanár-továbbképzést tartott, átadva oktatási tapasztalatait. Nyugdíjasként fest.

Márkus Béla 1947 mérnök
MTA kandidátusa

1994-ben létrehozta az első hazai Térinformatika Tanszéket. 1999-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 2001 és 2008 között volt a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának főigazgatója, majd dékánja.

Büttner György 1951 fizikus

Az űrtávérzékelés hazai alkalmazásának egyik megteremtője; környezetvédelmi térképezéssel foglalkozik. Vezetésével hozták létre hazánk első EU-konform térképét. Koordinálta az EU-s CLC adatbázis készítését.

Halassy Béla 1946 közgazdász
MTA kandidátusa

Az adatbáziskezelési kultúra hazai megalapozója. A Számok főosztályvezetője. Több adatmodell, adatbázis-tervező eszköz kidolgozója. IBM-tanfolyamain így mutatták be: „az adatbázisok atyja, akinek foglalkozása: halassybéla”.

Voloncs György 1956 matematikus

12 év kutatóintézeti munka után a VARINEX Zrt. egyik alapítója. Kezdetektől foglalkozik a mérnöki tervezést, gyártást segítő szoftverekkel, majd térinformatikával, közel 25 éve additív gyártással, 3D nyomtatással

Szigeti Ágnes 1946 mérnök

Szívügye az adatbiztonságot garantáló szoftver-alkalmazások kialakítása (pl. TRACCS-11). A Groupama Biztosító informatikai igazgatója, majd vezérigazgató helyettese volt. A DECUS aktív tagja, majd elnöke is volt.

Szakolczai György 1928 közgazdász
MTA doktora

A magyar közgazdaságtudomány egyik doyenje, e tudomány progresszív irányzatának egyik vezető egyénisége, Keynes tanításainak elkötelezett magyarországi képviselője. Nagyszámú tudományos publikáció szerzője.

Kardos Kálmán 1937 mérnök

1957-től az MTA KKCS-ben részt vett az M-3 számítógép mágnes dob tároló munkálataiban. Később számítógépek üzemeltetését és fejlesztését látta el (MNB, Taurus Gumiipari Vállalat, ÁSZSZ), vezetőként is.

Benczúr András (1969) 1969 matematikus
PhD

1997 óta a SZTAKI Informatika Kutató Laboratórium vezetője. Kutatási területei: adattudomány, adatbányászat és Big Data technológiák, amelyekben az alapkutatástól az ipari alkalmazásokig terjedően tevékenykedik.

Nyékyné Gaizler Judit 1948 matematikus
PhD

1972-től részt vett az ELTE programozó matematikus képzése kialakításában. 2001-2012 között a PPKE ITK tanulmányi dékánhelyettese, majd dékánja. Kutatási területe: programozási módszertan és -nyelvek.

Asztalosné Gótzy Ilona 1938 mérnök

Közel 50 éven át szolgálta a hazai számítástechnikát. Részt vett az első hazai számítógép, az M-3 üzemeltetésében, majd programozásában. Később távadatfeldolgozási, majd kisgépes alkalmazásokkal foglalkozott.

Kocsis Kristóf 1949 mérnök

A Computer Panoráma 1989-es megalapításával, lapcsaláddá bővítésével, majd a Chip új szerkesztőségének felállításával fontos szerepet játszott a számítástechnikai szaklappiac meghatározó kiadványainak alakításában.

Faklen Pál 1940 közgazdász

Lapszerkesztő, lapkiadó, az Új Alaplap Kiadói Kft. alapítója és ügyvezetője, a hazai számítástechnikai ismeretterjesztés egyik előrevivője. Több szakmai szervezet alapító tagja, a Magyar Reklámszövetség volt elnöke.

Tatai Péter 1941 mérnök

20 évig a TKI-ban digitális távközlő és számítógépes rendszereket fejlesztett. Ezután a BME-n oktatott, és több sikeres mérőrendszer kidolgozását is vezette. 2005-től az általa alapított AITIA International Zrt.-ben dolgozik.

Mátyásfalvi János 1946 matematikus

Kezdetben ügyviteli adatfeldolgozással foglalkozott. 1979-től export munkák megszerzését és kivitelezését irányította. 1984-tól ügyvezetőként hazai nagyvállalati projektek kereskedelmi előkészítését végezte..

Németh József 1940 mérnök

A TKI tudományos vezetőjeként, majd társas vállalkozásaiban úttörő alap- és rendszerszoftvereket tervezett; azok fejlesztését, alkalmazását irányította. Kiemelkedő szakértelmét több cég hasznosította.

Kaposi Ambrus 1985 matematikus
PhD

Az ELTE IK adjunktusa. Kutatási területei a funkcionális programozás, a típuselmélet (type theory) és a számítógépes bizonyító rendszerek. Publikált még orvosi statisztika és immunológia szakterületeken is.

Vitályos Gábor 1952 mérnök

A digitális honalapító generáció tagja. Kezdetben magas minőségigényű, egyedi fejlesztések menedzsere. Később használhatóság-elméleti kutatással foglalkozik; fókuszban a virtuális tér, mint hatékony irodai és munkakörnyezet áll.

Kotsis Domokos 1945 matematikus
PhD

Az Ural-2 számítógépen kezdte a programozást, majd nagytömegű adat kezelésének (később adatbáziskezelés) problémáival való foglalkozást művelte és oktatta évtizedekig a KKMF-en, BMF-en, ÓE-n, a BME-n és másutt.

Krauth Péter 1954 matematikus

A KFKI-ban részt vett a relációs adatbázis-koncepció, az adatbázis-alapú információs rendszerek és a szemantikus integráció munkáiban. Oktatóként a szolgáltatás-menedzsment kultúra elterjedését és fejlődését szolgálja.

Várterész Magda 1954. matematikus
PhD

A DE IK Számítógéptudományi Tanszék egyetemi docense. Tudományterülete, oktatási területe: numerikus módszerek, majd később matematikai logika, mesterséges intelligencia. Oktatásszervezéssel is foglalkozik.

Farkas Károly 1947 mérnök
MTA kandidátusa

A Logo magyarországi atyja. Egész pályafutását az informatika oktatásának és tananyag-fejlesztésnek szentelte. Játékos Informatika oktatási módszerét széles körben alkalmazzák. NJSZT szakosztályvezető volt.

Jávor András (1937) 1937 mérnök
MTA doktora

Közel 40 évig a KFKI vezető kutatója; majd egyetemi tanárként több egyetemen oktatott. Szakterületei: diszkrét szimulációk módszertana és alkalmazása; MI-rendszerek architektúrája és alkalmazástechnikája.

Benkő László 1971 mérnök

5. osztályos korától a programozási nyelvek bűvöletében él; oktató programjával gimnáziumi versenyek győztese volt. Számítástechnikai könyvek írója, szerkesztője. 2001-től saját cégénél épületek gépészeti rendszereit tervezi.

Balázs-Piri László 1947 mérnök
egyetemi doktor

1972-1989 között az SZKI munkatársa, közben az OMFB szakértője. 1989-ben egyik alapítója, majd ügyvezető igazgatója az SZKI Recognita Rt.-nek. 1996-2008 között a Recognita Zrt. adminisztratív igazgatója volt.

Molnár András 1967 mérnök
PhD

Az ÓE általános rektorhelyettese. Az ÓE NIK meghatározó TDK-konzulense. Kutatási területe az intelligens beágyazott rendszerek, azon belül drónok fejlesztése, dróntechnológiák és drónalkalmazások fejlesztése.

Rényi István 1943 mérnök
MTA kandidátusa

A TPA kisszámítógépek fejlesztője, űrkutatási célú fedélzeti és földi képfeldolgozó rendszerek vezető konstruktőre. Jelentősek eredményei az orvos-biológiai képfeldolgozás területén. Az elektronikus aláírás egyik hazai megalapozója.

Tószegi Zsuzsanna n.a. bölcsész
PhD

A kulturális örökség digitalizálásának úttörője, a Neumann János Digitális Könyvtár volt igazgatója. Egyetemi docens, tudományos újságíró; a digitalizálás társadalmi kontextusát és a magyar technikatörténetet kutatja.

Remetey-Fülöpp Gábor 1944 mérnök
egyetemi doktor

Vízügyi informatikai (VIZITERV), műholdas távérzékelési (FÖMI) feladatok után 2007-ig az FM térinformatikai, földmegfigyelési referense. 1994-2015 között a HUNAGI főtitkára, azóta független szakértő.

Erényi István 1945 mérnök
MTA kandidátusa

1997-ig tudományos kutató, később minisztériumi főosztályvezető, majd főtanácsos infokommunikációs és digitális technológia területeken. Magyarország képviselője az európai szuperszámítógép programokban.

Padányi Zoltán 1950 mérnök

A KFKI-ban komplex ipari folyamatok irányításával, míg a Dynasoft ügyvezető igazgatójaként, majd a PricewaterhouseCoopers partnereként SAP redszerek nagyvállatoknál történő bevezetésével foglalkozott.

Szlávik Ferenc 1933 mérnök

A KFKI műszaki igazgatója volt. Speciális szakterületei: intelligens műszerek rendszertechnikája; zajjal fedett jelek méréstechnikája, korrelációs metodikák és eszközök, elektrokardiológiai jelfeldolgozás.

Pucser György 1953 mérnök

Fejlesztő mérnökként kezdett el dolgozni az SZKI-ban 1977-ben, az MPMX51 multiplexor projektben. 1983-ban az SZKI SCI-L leányvállalatnál speciális hardver-közeli szoftvereket készített, majd mérnök-üzletkötő volt.

Szalai Sándor 1939 mérnök
MTA doktora

Állami díjas, a Wigner FK professor emeritusa. Kutatási területe az űrkutatási célú vezérlő és adatgyűjtő rendszerek. Kiemelkedő szerepe volt bolygóközi szondák magyar műszerei fejlesztésében.

Sikolya Zsolt 1944 mérnök

Kezdetben CAD-dal, majd valós idejű vezérlésekkel, térinformatikával, 1996-tól pedig e-közigazgatással és kormányzati adatpolitikával foglalkozik. Az NHIT szakértője, több szakmai szervezet tagja.

Gacsal József 1965 mérnök

Több mint 25 évet töltött különböző nemzetközi IT-cégek nagyvállalati marketing és kereskedelmi pozícióiban. Emellett mindig időt szakított társadalmi feladatok ellátására a szakma fontos hazai szervezeteiben.

Muth János 1954 közgazdász
egyetemi doktor

Részt vett a magyarországi software-kereskedelem elindításában és felfejlesztésében, valamint a nyilvános internet megjelenésében és térhódításában. 1994-1999 között a Middle Europe Networks Rt. vezérigazgatója volt.

Szirányi Tamás 1957 mérnök
MTA doktora

Az MTA SZTAKI Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium vezetője. a BME KJK egyetemi tanára. A Magyar Mérnökakadémia tagja, az IAPR választott tagja. Fő szakterülete a gépi érzékelés és környezetmodellezés.

Szigeti András 1953 mérnök

Az Apple magyarországi képviseletének társalapítója és első vezetője, majd a Graphisoft kereskedelmi igazgatójaként az ArchiCAD nemzetközi terjesztő hálózatának irányítója.

Szalay Imre 1955 matematikus

Alakítója annak a váltásnak, amikor a számítástechnika műszaki, programozói megközelítésből az üzleti megoldások szolgáltatójává vált. 2019-tól az NJSZT ügyvezetőjeként ezt a váltást szolgálja.

Kornai Gábor 1952 közgazdász
egyetemi doktor

A vezetési tanácsadás (management consulting) vezető hazai képviselője, oktatója, cégekben vezető tisztségviselő. Az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó cég alapító elnöke.

Sziebig Andrea 1957 matematikus

Programtervező matematikusi kezdés után az ICT piac meghatározó szakmai újságírója és kiadója, komplex mediaportfólió létrehozója. Jelentős szerepet vállal az információs társadalom megismertetésében.

Bogdány János 1937 mérnök
MTA kandidátusa

A KFKI MSZKI-ban sokcsatornás analizátorok és a TPA sorozat témavezetője; meghatározó fejlesztő, majd osztályvezető volt. Később asszociatív processzorok fejlesztésén és az ESA Rosetta űrprogramban dolgozott.

Drasny József 1935 mérnök

Az MTA KKCS-ben 1959-től részt vett az M-3 számítógép építésében és továbbfejlesztésében. 1969-1990 között az SZKI tervezés-automatizálási főosztályának vezetője volt. A CAD tárgyú ESZR szakértői tanács magyar tagja volt.

Ormai László 1932 közgazdász

A számítástechnika statisztikai alkalmazásának egyik hazai úttörője; 18 évig volt a KSH Számítástechnikai Igazgatóság igazgatója. Nagy szerepe volt a KSH számítástechnikai rendszerének létrehozásában és folyamatos fejlesztésében.

Szlankó János 1949 mérnök

A KFKI MSZKI rendszerfejlesztője, 5 éven át igazgatója. A KFKI Számítástechnikai Zrt. egyik alapítója, végig elnöke. A NIS egyik létrehozója. Egészség-megőrzés tárgyú internetes tartalom-szolgáltató cégét vezeti.

Szabó Máté 1984 matematikus
PhD

A logika és a számítógép-tudomány történetével és filozófiai kérdéseivel foglalkozó kutató, a Sorbonne Egyetem posztdoktora. Kutatja a hazai számítástechnika történetét is, ezen belül Kalmár László munkásságát.

Szabó Péter Gábor 1974 matematikus
PhD

Az SZTE TTIK Informatikai Intézetének oktatója, matematikatörténész. Magyar matematikusok és informatikusok hagyatékát kutatja itthon és külföldön. Az ITMA kuratóriumának tagja.

Psenák Ildikó (Ildikó Pṡenáková) 1957 mérnök
PhD

A Nagyszombati Egyetem Pedagógiai Karán informatika tanár. A DIDMATTECH nemzetközi konferencia egyik fő szervezője. A Médiapedagógia c. könyv társszerzője. Nemzetközi projektek résztvevője, tankönyvek alkotója

Lukács József (1933) 1933 mérnök

1956-tól 1998-ig az MTA KFKI-ban dolgozott tudományos munkatársként, majd igazgatóhelyettesként. Egyike az első TPA gépek megtervezőjének. Nevezetes kézikönyve a TPA gépek történetét feldolgozó „TPA történet” c. könyv.

Bakonyi Viktória 1961 matematikus

1985 óta az ELTE-n dolgozik; a Média és Oktatásinformatikai Tanszék mesteroktatója. Kutatási területe: valós idejű alkalmazások, okos eszközök az oktatásban. Elkötelezett a tehetséggondozás területén.

Illés Zoltán 1961 matematikus
PhD

Az ELTE habilitált docense. Közben (1987-1990) a dubnai EAI-ben valós-idejű alkalmazások fejlesztésével foglalkozott. 2008 óta rendszeresen részt vesz a nyitrai egyetemen az informatika tanárok képzésében.

Simonyi Károly (Charles Simonyi) 1948 matematikus
MTA külső tagja

Híres magyar-amerikai szoftverfejlesztő, a Microsoft Word és Excel atyja, a szándékorientált programozás (intentional programming) kifejlesztője. A tudomány és a kultúra bőkezű támogatója. – A világ ötödik űrturistája.

Benkő Tiborné 1943 mérnök

1961-1997 között a KFKI MSZKI-ban dolgozott. 1998-2015 között a BME VIK Elektronikus Eszközök tanszékén, majd a GPK Informatikai Laboratóriumában, később a MOGI tanszéken oktatott. 55 könyvével támogatta az oktatást.

Széles Gábor 1945 mérnök

A Műszertechnika elnöke, majd 1990-tól elnök-vezérigazgatója. A Videoton és az Ikarus elnök-tulajdonosa. 1998-tól az MGYOSZ társelnöke, majd tiszteletbeli elnöke. Az ECHO Hungária gazdasági TV-társaság megalapítója.

Kóczy T. László 1952 mérnök
MTA doktora

Egyetemi tanár, vezető, felsőoktatási minőségbiztosítási szakember, MAB-tag. Kutatási területe: fuzzy rendszerek, evolúciós algoritmusok, jelentős nemzetközi publikációkkal és hivatkozásokkal. Külföldi egyetemek vendégprofesszora.

Csetverikov Dmitrij 1952 fizikus
MTA doktora

Az ELTE IK professzora. A SZTAKI tudományos tanácsadója. Oktatási és kutatási területei a számítógépes látás, a digitális képfeldolgozás és -elemzés, valamint az alakfelismerés. A KÉPAF konferenciák fűződnek nevéhez.

Kovács Csaba István 1952 mérnök

A DUF informatikai igazgatójaként meghatározó szerepet töltött be az intézményi informatikai stratégia kialakításában. Korábban vezető rendszerszervezőként és programozóként számos szerződéses munkát végzett.

Szakadát István 1958 bölcsész
MTA kandidátusa

1987-től a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének egyetemi docense. A magyar digitális kultúra projektjeiben kezdeteitől fogva részt vett; csatlakozott az új médiával kapcsolatos ipari kezdeményezésekhez is.

Bencsik Andrea 1956 mérnök

A győri SZE és a szlovákiai J. Selye University professzora. Fő oktatási és kutatási területe a tudásmenedzsment. Számos nemzetközi és hazai tudományos cikk és könyv szerzője; vállalati szakértő és tréner.

Lovász László 1948 matematikus
MTA rendes tagja

A kombinatorika, a gráfelmélet és az elméleti számítás-tudomány világhírű kutatója; eredményei kiemelkedőek a kombinatorikus optimalizáció és a nagy hálózatok területén. Az IMU volt elnöke. 2014-2020 között az MTA elnöke.

Németi Tibor 1944 mérnök

A magyarországi szoftver export egyik úttörője – eleinte állami cég (SZKI) keretében, majd önállóan. Kiemelkedő szakmai eredményeket ért el a time sharing szoftver optimalizálásában és a strukturált programozás terén.

Bagonyi László 1942 mérnök

Az EMG 830 egyik fejlesztője. Később az ÉGSZI főigazgató-helyetteseként az építőipar számítógépes hálózatának egyik létrehozója. Volt Softinvest vezérigazgató, majd a Gyógyír rendszert fejlesztő Novodata vezérigazgató-helyettese.

Horvai Mátyás 1952 mérnök

Az MTA KFKI MSZKI-ban kezdett dolgozni. Az LNX elnökeként a KFKI Csoport átszervezéseinek aktív közreműködője volt. 2009-től vezetőként, üzleti tanácsadóként támogatta mobil applikációk fejlesztését.

Kázsmér János 1933 mérnök

1963-tól a Videoton vezető munkatársa: 1968-tól a Videoton Számítástechnikai Gyár, 1971-től a VIFI igazgatója, később a Videoton Rt. elnök vezérigazgatója volt. 1990-től banki tanácsadó.

Kornai András 1957 matematikus
MTA doktora

A számítógépes és matematikai nyelvészet világszerte elismert szakértője; tevékenysége kiterjed ezek szinte minden aspektusára, beleértve a beszéd- és írásfelismerést, a gépi tanulást és az információkinyerést

Fodor István 1943 mérnök

Az 1980-as években meghatározó szereplője és irányítója volt a magyar híradástechnikai ipar exportjának a Közel-Keleten. 1990-től elindította és szervezte az Ericsson magyarországi vállalatát, melynek vezérigazgatója, majd elnöke volt.

Fekete István Gábor 1951 matematikus
PhD

Az ELTE nyugalmazott docense. 2003-2007 között az ELTE IK oktatási dékánhelyettese volt. Fő oktatási területe az algoritmusok és adatstruktúrák témaköre. Kutatási területe a távérzékelt felvételek elemzése.

Rajki Péter 1944 mérnök

Távadat-feldolgozási alkalmazások kutatása területén élenjáró eredményeket ért el. Videoton R10 szoftverek fejlesztése, ESZR gépekhez szoftver-csomagok adaptálása és országos elterjesztése fűződik nevéhez.

Salamon Márton 1949 mérnök

Szakmai karrierjét szoftver fejlesztőként kezdte, később főként menedzserként, vezetőként, dolgozott. Első és egyetlen munkahelye az MTA KFKI és annak egyik jogutódja, az ICON Kft. volt.

Kornai János 1928 közgazdász
MTA rendes tagja

Világhírű közgazdász, a matematikai modellezés hazai úttörője. A szocialista gazdasági rendszer és a posztszocialista átmenet nemzetközileg is kiemelkedő kutatója. A Harvard Egyetem és a BCE professor emeritusa.

Biró István 1944 mérnök

A Medicor fejlesztője, majd kiküldött Ausztráliában; utóbb főkonstruktőr, műszaki vezérigazgató-helyettes, végül a Medicor USA fejlesztője. A Computerworld Informatika egyik vezetője. Az IDG Hungary Kft. alapító ügyvezetője.

Barabási Albert-László 1967 fizikus
MTA külső tagja

Erdélyi származású világhírű tudós; a komplex hálózatok elméletének területén elért eredményei meghatározóak. Több egyetem (vendég) professzora. 2007 óta a CCNR (Northeastern University) vezetője.

Dombi Gábor 1965 bölcsész

Kultúra- és társadalomtörténész, az e-Befogadás szervezet és a társadalmi informatika diszciplína hazai kezdeményezője. A Népszabadság Online alapító főszerkesztője (1996-97), újságíró; könyvkiadó, kutató, civil szervezeti vezető.

Mudra László 1933 mérnök
MTA kandidátusa

1959-1991 között a DV-ben dolgozott, 1974-től a Szervezési és Számítástechnikai Főosztály vezetőjeként. 1980-tól az ACÉLINFORM Bt. projektvezetője volt. 2000-től a DUF főiskolai tanáraként vezetést és szervezést oktatott.

Buza Antal 1954 matematikus
PhD

A DV Számítástechnikai Főosztályán 10 évig dolgozott, 5 évig főosztályvezető-helyettesként. 1989-től nyugdíjazásáig a DUF, majd a DUE tanszékvezetőjeként jelentős szerepe volt az informatika szakok bevezetésében.

Baracskai Zoltán 1953 közgazdász
egyetemi doktor

A SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola témavezetője. A Doctus szakértő keretrendszer egyik fejlesztője és tulajdonosa, melyet több hazai és külföldi nagyvállalatnál alkalmaztak üzleti döntések támogatására.

Peredy József 1930 mérnök
PhD

Építészmérnöki munkát segítő fejlesztésekkel foglalkozott a hazai kezdetektől. Ezek tapasztalatai alapján javaslatokat tett a lebegővesszős számábrázolás mellőzésére a matematikai analízis feladatainak megoldásánál.

Zák György 1947 mérnök

A SzámokSzámalk oktatója, majd nemzetközi továbbképző tanfolyamok szervezője, később marketing vezető. A TB budapesti igazgatóságán informatikai vezető, majd az IBCnet Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatója.

Renner Gábor 1944 mérnök
MTA kandidátusa

A számítógépes geometria, a geometriai tervezés és a mérnöki rekonstrukció szakembere. A SZTAKI-ban ipari tervezőrendszerek kidolgozásának résztvevője, irányítója volt. A terület anyagát elsőként oktatta (ELTE-n és BME-n).

Angster Erzsébet 1953 matematikus
PhD

A Számalk-ban oktatott, majd a GDF-en volt tanszékvezető főiskolai docens, számos tantárgy kidolgozója, vezetője. Az objektumorientált tervezés és programozás egyik hazai úttörője. 10 tankönyve jelent meg.

Charaf Hassan 1967 mérnök
MTA doktora

A mobilalkalmazás-fejlesztések nemzetközi hírű kutatója, az informatikai fejlesztések hasznosulásának elősegítője. Az ipar és a felsőoktatás együttműködésének és a fejlesztés-orientált, hallgató-központú oktatás elkötelezettje.

Jancsó Ferencné Lackner Györgyi 1936 matematikus

A számítógép alkalmazásának egyik hazai úttörője. Statisztikai, operációkutatási, majd úttervezési és más építőmérnöki CAD, később ITS rendszerek útügyi alkalmazásában ért el jelentős eredményeket.

Sándor György 1946 mérnök

A KFKI-ban 17 éven át real-time rendszerekkel foglalkozott. A PC-s korszakban kisvállalkozásokban dolgozott. Itt kezdte meg számítógép-gyűjtő tevékenységét. Végül két multi cégnél az informatikai rendszerek felelőse volt.

Tóth Ferenc 1982 közgazdász

Szoftverfejlesztő; szakterülete a webalkalmazások, illetve a banki szoftverek fejlesztése. Az NJSZT GIKOF elnökségi tagja és az NJSZT területi szervezetekért felelős alelnöke volt.

Selinger Sándor 1945 fizikus
PhD

A Software-ITC tudományos főmunkatársa. Az EMT alapító elnöke. A GDF-EKK létrehozója, működtetője, a GDF-MAI igazgatója volt. Jelentős érdemei vannak a romániai magyarok körében a számítástechnikai kultúra elterjesztésében.

Velencei Jolán 1955 matematikus
PhD

Az ÓE Keleti Károly Gazdasági Kar kutatási dékán-helyettese. A Doctus tudásbázisú (szakértő-) keretrendszer egyik fejlesztője, melyet hazai és külföldi nagyvállalatoknál alkalmaztak üzleti döntések támogatására.

Boda Miklós 1940 fizikus
PhD

1971-től nemzetközi cégek K+F vezetésében vett részt (ABB, Data SAAB, Philips és Ericsson). 1996-ban az Ericsson Traffiklab, majd az R&D egység alapítója. Az NKTH elnöke; hazai egyetemek rektori tanácsadója volt.

Hegyháti Máté 1986 mérnök
PhD

A SZE tudományos főmunkatársa. Alapító elnöke a DOSZ Matematikai és Informatikai Tudományok Osztályának. Fő kutatási területe az ütemezés; emellett tehetséggondozó programok mentora.

Rosta Katalin 1956 mérnök

1985 óta gazdasági informatikával foglalkozott. 1992-től fejlesztett RMSTAR vállalatirányítási rendszerét néhány cégnél tíz évnél tovább is használták. A Szerencsejáték Zrt. osztályvezetőjeként az újdonságok kezdeményezője.

Kiss István 1938 mérnök
egyetemi doktor

A BME-n és a KFKI-ban a rendszerelmélet alkalmazásán dolgozott. Az OMFB-ben részt vett a nemzetközi számítógépes hálózatok hazai megszervezésében. A rendszerszemléletű Technika tantárgy kidolgozója.

Beck György 1954 matematikus
PhD

25 éven át a DEC, a Compaq , majd a HP hazai leányvállalatát vezette. Volt a Vodafone hazai leányvállalatának vezetője, a Vodafone Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatója, majd 2019-ig elnöke. 2018-től az NJSZT elnöke.

Kékes Ede 1932 orvos
MTA kandidátusa

A SOTE professzor emeritusa, a PTE tudományos szakértője. Kardiológiai, EKG témájú szakértő rendszerek kialakítója. A távellenőrzési rendszer hazai bevezetője. A Magyar Hypertonia Regiszter és a MAESZ egyik alapítója.

Abonyi-Tóth Andor 1975 matematikus
PhD

Az ELTE IK docense. Fő kutatási területe az internet-alapú, együttműködést támogató felületek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása és tanulásban betöltött szerepének vizsgálata.

Révész György 1934 matematikus
MTA kandidátusa

1960-tól az M-3 egyik első programozója, majd az MNB, az Infelor és az MTA SZTAKI vezető munkatársa. 1981-tól az USA több egyetemén és az IBM Research Centerben a lambda kalkulus elismert kutatója volt.

Gyulay Tibor 1958 mérnök

Tudásmenedzsment (TM) szakértő, tréner, szervezetfejlesztő. A TM tanácsadás magyarországi úttörője, a KM EXPERT Kft. TM műhelyének vezetője. Sikeres hazai és nemzetközi TM projektek részvevője.

Kacsuk Péter 1953 mérnök
MTA doktora

A hazai párhuzamos számítási rendszerek kutatásának és oktatásának egyik úttörője. Kiemelkedő szerepet játszott a hazai és európai grid rendszerek létrehozásában és kutatásában. Az MTA Cloud műszaki vezetője.

Gregorics Tibor 1962 matematikus
PhD

Az ELTE IK tanszékvezetője. Több évtizede szervezi és oktatja a programozási módszertan, az alkalmazások fejlesztése és az MI kurzusokat; rendszeres publikál a programozási módszertan és programozáselmélet témáiból.

Vicsi Klára 1948 fizikus
MTA doktora

A BME egyetemi magántanára. Kutatási területei: a beszéd akusztika, gépi beszédfelismerés, beszédadatbázisok, hangdiagnosztikai eszközfejlesztés, multimodális beszédfejlesztő és oktató rendszerek.

Bedő Árpád 1946 matematikus

Nevéhez a CDL programozási nyelv magyarországi használata és Apple alkalmazások fejlesztése fűződik. Önálló fejlesztésként létrehozta a Kitáruló Adattár adatkezelő technológiát.

Broczkó Péter 1950 közgazdász
MTA kandidátusa

Szervezési, programozási, matematikai modellezési feladatokkal kezdte. Később szakújságíróként, egyetemi oktatóként és társadalmi munkában a számítástechnikai kultúra terjesztése érdekében tevékenykedik.

Nagy Miklós (1946) 1946 mérnök

Alapító igazgatója a NIIF -nek. A NIIF Program vezetője; 2016-ra több mint kétmillió felhasználót kiszolgáló információs infrastruktúrát hoztak létre. A MITE alapító tagja, a Hungarnet Egyesület főtitkára.

Tenke Tibor 1953 mérnök

Jelentős a szerepe a területelemző modellek és a térinformatikai tervezőrendszerek kidolgozásában és ipari alkalmazásában, valamint a térinformatikai rendszerek népszerűsítésében.

Demetrovics János 1946 matematikus
MTA rendes tagja

A számítástudomány és az információelmélet magyarországi továbbfejlesztésének jelentős alakja. Kutatási területe az adatbázisok, a relációs adatmodellek és a többértékű logikák.

Straub Elek 1944 mérnök

A MüM Számítástechnikai Intézet főosztályvezetője majd a KSH főosztályvezetője, később elnökhelyettese. 1990-től az IBM Magyarország Kft. vezérigazgatója, 1995-tól 2006-ig a Matáv elnök-vezérigazgatója volt.

Szuhaj Mihály 1970 matematikus

Aktív résztvevője és formálója a hazai látássérültügyi informatikai életnek. Vezeti az Informatika a Látássérültekért Alapítványt. Szakértői, oktatási és tanácsadói minőségében is sorstársait szolgálja.

Tóth Istvánné (Mária) 1944 közgazdász

1982-1997 között az NJSZT Titkárság vezetője volt. Nevéhez fűzhető az NJSZT nemzetközi kapcsolatainak felfuttatása, a társasági tájékoztató szerkesztése, hazai és nemzetközi konferenciák (IFIP’98) szervezése.

Kovács György 1943 mérnök
MTA doktora

Az MTA SZTAKI tudományos tanácsadója és a CIM Laboratórium vezetője. A BME és a PE professzora. Tudományos érdeklődése: gyártásautomatizálás, intelligens eszközök, virtuális gyártás, technológia transzfer.

Gulyás László 1972 matematikus
PhD

Az akadémiai és az üzleti világ közötti kapcsolatok segítője. Célja az eredmények piacra vitele és az üzleti világ szempontjainak artikulálása az oktatásban. Érdeklődési területei: komplex rendszerek ágens alapú modellezése, MI.

Tolnai János 1953 mérnök

Az OSZV és a Számalk munkatársaként ESZR, valamint IBM vagy azzal kompatibilis nagygépek műszaki kiszolgálásában vett részt. 1994 óta az IBM munkatársaként IT lokalizációs projektek irányítója.

Maros István 1941 matematikus
MTA doktora

A szimplex alapú lineáris optimalizálás területét jelentős új eredményekkel gazdagító, nemzetközileg is elismert szaktekintély. 1985 óta oktat hazai és külföldi egyetemeken. A PE professor emeritusa.

Gyenizse Pál 1967 matematikus
PhD

A GriffSoft fejlesztési vezérigazgató-helyettese volt. Az SZTE c. egyetemi docense. A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Operatív Testületének elnöke. Az NJSZT Csongrád megyei szervezetének elnöke, az NJSZT alelnöke.

Szenes Katalin 1950 matematikus
PhD

Informatikai és fizikai biztonsági, audit-, üzletmenet folytonossági, rendszer-bevezetési, BPR projektekben, biztonsági architektúrák tervezésében vesz részt. Az ÓE-n biztonsági, ellenőrzési, és CISA tanfolyami órákat tart.

Meskó Bertalan 1984 orvos
PhD

Orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője. 2012-ben új szakmát alkotott „orvosi jövőkutató” néven, amelynek küldetése, hogy a hasznos technológiai újításokat behozza a mindennapi klinikai gyakorlatba.

Mann Zoltán Ádám 1977 mérnök
PhD

Kutatóként és oktatóként algoritmuselmélettel és az informatika algoritmikus problémáival foglalkozik. Tanácsadóként és projektvezetőként számos sikeres informatikai projekt megvalósításában vett részt.

Simon Béláné 1943 matematikus
MTA kandidátusa

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a számítástechnikai kultúra megalapozója. Létrehozta a Magyar Ifjúsági Robot Kupát, a RoboCupJunior (RCJ) világméretű verseny hazai versenyét. Az RCJ projektben hazánk képviselője.

Lampl Tamás 1934 közgazdász

Több neves cégnél töltött be vezető beosztásokat. Érdeklődési területei: matematikai módszerek különböző alkalmazásai, szállításoptimalizálás, anyagleszabási tervek készítése, rendszerszervezés. Oktatott a BME MTI-nél.

Gömbös Ervin 1941 matematikus
MTA kandidátusa

Kutatási területe az informatika politikai, gazdasági és társadalmi hatásai. Az első magyar adatvédelmi jogszabály megalkotója (1981). ENSZ-tisztviselőként részt vett a fejlődő országok informatikai és statisztikai fejlesztéseiben.

Olaszy Gábor 1943 mérnök
MTA doktora

A BME professor emeritusa. Kutatási területei: a beszéd akusztikai kutatása, akusztikai-fonetikai modellezése, a gépi beszédelőállítás módszertana, beszédszintetizátorok tervezése, beszédadatbázisok fejlesztése.

Erdősné Németh Ágnes 1967 matematikus

Nagykanizsán komplex gimnáziumi tehetséggondozó műhelyt hozott létre informatikából, melynek egyes módszereit országos szintre adaptálta. Az NJSZT Zala megyei szervezetének elnöke; 2019-től az NJSZT alelnöke.

Kondricz József 1934 közgazdász

Munkahelye 31 éven át a KSHSZÜV, ahol az utolsó 10 évben elnök-vezérigazgató volt. 15 évig át a Környezetvédelmi Minisztériumban pénzügyi revizor, miniszteri főtanácsos. Az MKKE oktatója, címzetes egyetemi docense.

Ecsedi Csaba 1951 matematikus

A BME-n, majd a BMF-en fogyatékos emberek számára készült célszoftverek, számítógépes beszélő rendszerek kifejlesztésének résztvevője, irányítója. 20 éve az ÓE NIK-en érzékszervi sérültek informatikai oktatásában vesz részt.

Kiss Róbert 1967 matematikus

A közoktatásban a robotika-oktatás egyik elindítója, ilyen témájú elektronikus szakkönyvek írója, konferencia- és versenyszervező. Innovatív, probléma-centrikus műszaki és informatikai csapatversenyek felkészítő trénere.

Balázs Péter Attila 1975 matematikus
PhD

Az SZTE Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszékén egyetemi docens. Kutatási területe a digitális képfeldolgozás, azon belül a képrekonstrukció, a diszkrét tomográfia és az MI módszerei a képfeldolgozásban.

Moldován István 1960 közgazdász

A MEK, az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) egyik létrehozója; számos digitális megőrzési kezdeményezés aktív szereplője. Sok helyen tanít könyvtárosokat Internet használat, digitális könyvtár témakörben.

Zsakó László 1957 matematikus
PhD

ELTE IK tanszékvezető egyetemi docense. Fő munkaterülete az informatika tanárképzés és az informatikai tehetséggondozás. Informatikai konferenciák és versenyek szervezője. 2013-tól az NJSZT alelnöke.

Arató Péter 1942 mérnök
MTA rendes tagja

1988-tól tanszékvezető, majd a BME VIK tudományos dékánhelyettese, 2001-2006 között dékánja. Tématerületei: digitális technika, logikai szintézis, vezérlő egységek tervezése, magas szintű és rendszer szintű szintézis.

Gergely József 1935 matematikus
MTA kandidátusa

A hazai számítástechnikai alkalmazások egyik úttörője. 20 éven át az MTA SZK-ban tudományos feladatokat programozott, majd a FÖMI-ben földmérési és földrajzi névtár adatbázist hozott létre. Évekig oktatott az ELTE-n.

Zöldné Roska Marietta 1946 mérnök

A közigazgatási informatika különböző szakterületein kamatoztatta magas szintű szakmai ismereteit. Az MH-nál számos innovációs jellegű projektben vett részt, illetve irányította azokat.

Vidor Tamás 1944 matematikus

1967-ben az akkor fellendülő számítástechnika területén helyezkedett el: az Infelornál, majd az OSZV-nél az ESZR gépek szoftvereivel foglalkozott. Az 1980-as évek elejétől IBM szoftver projektekben dolgozott, többnyire külföldön.

Varga Gyula 1941 közgazdász

Az MNB és a K&H számítógépes rendszereinek egyik vezető munkatársa. Fontos szerepet töltött be a GIRO rendszer banki kapcsolódásának zavartalan, sikeres feltételeinek kialakításában, működésében.

Raffai Mária 1945 közgazdász
PhD

A SZE professzora. A gazdaságinformatikai szak hazai beindítója. Üzleti alkalmazások fejlesztője, módszertanának kutatója. Az RTEBP újjászervezési módszertan kidolgozója. A GIKOF kezdeményezője, alapító elnöke.

Szentiványi Imre 1946 mérnök

A NOTOOSZV egyik alapítója, később a hazai ESZR referencia számítóközpont kialakítását irányította majd vezette. Negyven éve a felnőttképzésben vesz részt (OSZV, Számalk, CONTROLLTraining, Computer School stb.).

Könyves Tóth Pál 1939 mérnök
egyetemi doktor

Az 1970-es évektől az adatvédelem a fő területe. A Telekommunikációs Adatvédelmi Munkacsoport tagja, 1992-ben a hazai Adatvédelmi Törvény megalkotója. Több neves számítástechnikai szaklap felelős szerkesztője volt.

Szalayné Tahy Zsuzsanna 1964 matematikus

Az informatikaoktatás számos területén kreatív, innovatív tevékenységet végez, pl. tantárgyfejlesztés, ICT használata az oktatásban, széles spektrumú tehetséggondozás, speciális képességűek oktatása, oktatási módszertan.

Benczúr András (1944) 1944 matematikus
MTA doktora

SZTAKI osztályvezető, FEFA ügyvezető elnök, ELTE TTK dékán volt. Sztochasztikus folyamatok, számítógépes rendszerek hatékonyságvizsgálata, adatbáziskezelő- és információs rendszerek nemzetközi hírű kutatója.

Csörnyei Zoltán 1946 matematikus
PhD

Az MTA SZTAKI-ban dolgozott, majd 1979-től informatikát tanít az ELTE-n, a BBTE-n és a Sapientia EMTE-n. Fordítóprogramok, Lambda-kalkulus, Típuselmélet és Pi-kalkulus c. könyvei a magyar szakirodalom alapművei.

Géczy László 1938 mérnök

Az EMG-ben 9 éven át digitális nagy berendezések tervezését és kivitelezését vezette. 1971-töl a KKMF főiskolai docense; 1978-1985 között a Számítástechnikai Intézet igazgatóhelyettese.

Meskó Andor 1932 matematikus

A számítástechnika hazai alkalmazásában 1961-től vesz részt – kezdetben mint az alkalmazási rendszerek tervezője, programozója, oktatója, majd mint projektek tervezője, irányítója. Munkássága számos szakterületet érint.

Kokas Károly 1959 bölcsész
egyetemi doktor

1986-tól foglalkozik a digitális bölcsészet és a könyvtári informatizálás különféle területeivel. 1989-től az internet könyvtári aspektusaival foglalkozó, azt oktató egyik első hazai szakember. A MEK alapító tagja.

Csendes Tibor 1956 matematikus
MTA doktora

A Szegedi Tudományegyetem Számítógépes Optimalizálás tanszékének egyetemi tanára. Kutatási területe a megbízható numerikus eljárások fejlesztése, valamint a globális optimalizálás elméleti és számítógépes kérdései.

Gyimóthy Tibor 1953 matematikus
MTA levelező tagja

Az MTA-SZTE Szoftverfejlesztés Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatásainak fő iránya az informatikai rendszerek minőségi problémáinak feltárása, beleértve a biztonsági és karbantarthatósági kérdések kezelését is.

Reznyikov Garij 1937 mérnök
egyetemi doktor

Az MTA KFKI-ban részt vett a TPA fejlesztésében. Az SZKI-ban egyik meghatározó személyisége volt az ESZR projektek koordinációjának, irányításának és megvalósításának. 1991-től az Intellrobot Kft. tulajdonos-igazgatója volt.

Dobrowiecki Tadeusz Paweł 1952 mérnök
MTA doktora

Több mint 20 éve szervezi a BME-n és másutt az MI oktatását és kutatását (projektek, doktori munkák). Vezetésével készült el az MI vezető angol irodalmának magyar fordítása és publikus internetes megjelenítése.

Cser László 1943 mérnök
MTA doktora

Szakterülete a gyártásinformatika, az adatbányászat és a gazdaságinformatika. A BCE Informatikai Intézetében beindította a Gazdaságinformatikai szak oktatását és e témában a Doktori Iskolát.

Kovács Kálmán 1957 mérnök
PhD

A 2002-ben létrehozott IHM minisztere volt.. 1986 óta a BME oktatója. Különböző nemzeti informatikai stratégiák kidolgozója, irányítója. Több tudományos és innovációs szervezet alapítója, vezetője, szervezője volt.

Pál Miklós 1965 mérnök

A MorphoLogic alapító tagja, több nyelvtechnológiai szoftver vezető fejlesztője volt. Jártas a webalapú megoldások, a beágyazott rendszerek és a navigációs készülékek fejlesztésében, e rendszerek stabilizációjában.

Pap Imre 1944 mérnök

A KSH-ban adatfeldolgozási folyamatok, szoftver-fejlesztések irányítója, az Oracle szoftverek hivatali bevezetője, a tárolási struktúra, az alkalmazásfejlesztési szabályok kialakítója. A HOUG létrehozója.

Győri István 1943 matematikus
MTA doktora

A SZOTE-n vezetésével alakult meg az SZK; az egyetem informatikai hálózat kiépítésének szervezője. Orvos-informatikai alkalmazások megvalósítója. Végól a VE-n tanszékvezető és az informatika tanári szakcsoport vezetője.

Györki Ildikó 1948 közgazdász

A KSH Számítástechnikai Igazgatóság, az SZK, majd az Informatikai Főosztályon helyettes vezető volt. Kidolgozta az egységes adat- és metaadat-kezelést. Nyugdíjazásáig a KSH módszertani főtanácsadója volt.

Gál Jenő 1943 mérnök

Az EMG 830 számítógép egyik fejlesztője. Az SZKI R15 és a PROPER 16 számítógépeinek fejlesztésén dolgozott; tagja volt a C6 szakértői csoportnak. Több nemzetközi cégnél volt vezető. 2005-től HQ Pharma Kft. ügyvezető igazgatója.

Baracza Lajosné Dévai Gizella 1944 közgazdász

A KSH informatikai fejlesztéseinek egyik vezetője. Nevéhez fűződik a statisztikai adatok adatbázisának kiépítése, a feldolgozási folyamatok integrálása, adattárház-építés, a statisztikai adatok meta-adatokkal való leírása.

Haidegger Tamás 1982 mérnök
PhD

A számítógéppel integrált sebészet és a hazai sebészet-robotikai kutatások vezető személyisége (robotok autonómiája, biztonságtechnikája, teleoperációja). Az ÓE-n orvosi eszközök szabványosításával foglalkozik.

Kovács Györgyné (Emőke) 1944 matematikus

Az egyetem elvégzése óta képfeldolgozással, optikai karakterfelismeréssel foglalkozik. A Recognita és az OmniPage karakterfelismerő programok OCR algoritmusainak kifejlesztője. A Széchenyi-díj birtokosa.

Recski András 1948 matematikus
MTA doktora

A BME SZIT és az ELTE Számítógéptudományi Tanszék egyetemi tanára, az ATI tudományos igazgatója, a BJMT korábbi főtitkára. Kutatási területe: matroidelmélet, kombinatorikus optimalizálás, ezek műszaki alkalmazásai.

Kondorosi Károly 1946 mérnök
PhD

Az 1980-as olimpia világújdonságát, a videomátrix tábla vezérlő rendszerét vezetésével fejlesztették ki. 1969 óta a BME VIK oktatója, a mérnökinformatikus képzés megindításának és fejlesztésének jelentős szereplője.

Friedler Ferenc 1953 matematikus
MTA doktora

Egyetemi tanár; számítástudományi tantárgyak kidolgozója és oktatója. A matematikai modellezés, optimalizálás és ezek mérnöki alkalmazásainak neves kutatója. Volt a PE rektora. Elkötelezett támogatója a tehetségkutatásnak.

Hanák Péter 1945 mérnök
egyetemi doktor

A BME oktatója, kutatója három tanszéken is. 2007-től a BME EMT alapítója majd elnöke. Az OMFB IKTA témájú pályázatainak gazdája. Az életvitelt segítő eVITA Platform egyik vezetője. Az NJSZT volt alelnöke.

Farkas Zsuzsa 1950 matematikus

A matematikai logika alkalmazásával foglalkozott 30 éven át. Az SZKI-ban tagja volt az MProlog-projektnek, majd az IQSOFT-ban résztvevője több EU-s projektnek. Az Alerant cégnél alkalmazásfejlesztési projektvezető.

Gyarmati G. Péter 1941 mérnök
PhD

A KSH Számítástechnikai Igazgatóság igazgatóhelyettese volt; később cégekett alapít és vezetett. A Manchester-, majd a Stanford University vendégprofesszoraként hálózattudományi kutatásokat végzett.

Pap László 1943 mérnök
MTA rendes tagja

Kutatási területe a szórt spektrumú kommunikáció és a mobilrendszerek új generációit megalapozó technológiák vizsgálata. Ipari fejlesztésnek résztvevője. 1994-tól a BME VIK dékánja, majd a BME stratégiai rektorhelyettese.

Csapodi Csaba 1940 mérnök
egyetemi doktor

A SZTAKI munkatársa, majd a TKI-ban osztályvezető. A PKI főmérnöke. Az IHM Európai Uniós Integrációs és Szabályozási főcsoportfőnöke. Dolgozott a Brüsszeli Magyar Állandó Képviseleten. Végül a GM főtanácsosa volt.

Keviczky László 1945 mérnök
MTA rendes tagja

Széchenyi-díjas professzor. 1986-1993 között az MTA SZTAKI igazgatója. 1993-1999 között az MTA főtitkára. Kutatási területe a rendszer- és irányításelmélet és ezek alkalmazásai, a rendszeridentifikáció és a paraméterbecslés.

Breuer Pál 1950 mérnök
egyetemi doktor

A TKI, majd a KFKI tudományos munkatársa (jel- és képfeldolgozás, alakfelismerés, mikroprocesszoros alkalmazások). Később a 3Soft cég ügyvezetője (1991-98), utána más informatikai vállalkozásoknál vezetőségi tag.

Bárány Sándor 1951 matematikus

Az 1970-1980-as években hozzájárult a hazai számítástechnika felzárkóztatásához. Később Ausztriában vállalati rendszereket tervezett és implementált, az IBM nagyvállalatai számára outsourcing megoldásokat készített.

Kömlődi Ferenc 1960 bölcsész

Az NJSZT havi Hírmagazinjának szerkesztője. Korábban az NHIT IT3 projekt tagja és az első magyar MI-portál (Agent Portál) szerkesztője. Szakterülete: jövőkutatás, ember-gép viszony, transzhumanizmus. Több könyv (társ)szerzője.

Rozsnyai Gábor 1949 mérnök

Megalapozta az informatika oktatása, az e-learning, a mikroprocesszoros fejlesztés, az integrált vállalatirányítási rendszerek és az érintésmentes kártyák hazai fejlesztését. Nagyszámítógépes rendszerek szakértője világcégeknél.

Kozmann György 1941 mérnök
MTA doktora

A KFKI kutatója, majd a PE egyetemi tanára. Szakterülete az orvosbiológiai jel- és képfeldolgozás. A WIWE intelligens szív-jelzőkészülék kifejlesztője. Az NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály volt elnöke. Az IME alapító főszerkesztője.

Garami Péter 1947 mérnök

Szoftverfejlesztő, rendszertervező, projektvezető, minőségbiztosítási-, licenc- és szolgáltatás-menedzser. Az SZKI, az IQSOFT, az IQSYS és a T-Systems dolgozója, majd a Multiware Bt. ügyvezetője. A NJSZT iTF titkára.

Sikné Lányi Cecília 1959 matematikus
PhD

A VE (majd a PE) oktatója és a Virtuális Környezet és Fénytan Kutatólaboratórium vezetője. Kutatási területei: virtuális világok, speciális játékok tervezése, HCI. A virtuális valóság és a HCI kutatások hazai elindítója.

Szentgyörgyi Zsuzsa 1935 mérnök
egyetemi doktor

Az iparban kezdte. A SZTAKI-ban kutató és tudományos titkár volt. Utóbb az államigazgatásban (MTA Központi Hivatala, Ipari Minisztérium) az ipar és a K+F kapcsolatok irányítását végezte. 1990 óta szakújságíró és író.

Koch Péter 1951 matematikus
egyetemi doktor

A BME, a Számalk, majd a SZTAKI után megalapította a Cognitech Kft.-t. Szakterületei: digitális videotechnika, CCTV rendszerek, RFID technológia, folyamatirányítás, mobil informatika, számítógépes versenyirányítás.

Kő Andrea 1964 matematikus
PhD

A BCE Informatikai Intézetének egyetemi tanára. A GIKOF elnökségi tagja. Kutatási területei: IKT alkalmazási lehetőségei, intelligens rendszerek, tudásmenedzsment, szemantikus technológia megoldások.

Péceli Gábor 1950 mérnök
MTA rendes tagja

A BME MIT egyetemi tanára; a VIK dékánja, majd a BME rektora. Kutatási területei: méréstechnika, adaptív jelfeldolgozás, beágyazott információs rendszerek. Számos szakmai bizottság tagja, az NJSZT volt elnöke.

Vörös Gábor Jenő 1937 mérnök
egyetemi doktor

Félévszázados munkája során elvi alapokon dolgozó mérnökként jellemezhető. Konstruktőre volt a MEDICOR BNV-nagydíjas táskadiagnosztikai terméknek és több országban értékesített szerszámgép-vezérlőnek.

Tóth József 1932 közgazdász
MTA doktora

1958-ban, felismerve a számítástechnika jelentőségét, megszervezte az operációkutatatás és a számítás-technika mezőgazdasági alkalmazásának kutatását; számítástechnikai kultúrát teremtett a DATE-n.

Mérő László 1949 matematikus
MTA kandidátusa

Munkásságát a SZTAKI-ban kezdte. Az ELTE Pszichológiai Intézet és a BBTE professzora. Közismert gazdaság-pszichológia, viselkedéselmélet, döntés-tudomány, logika, játékelmélet stb. tárgyú ismeretterjesztő könyveiről.

Langer Tamás 1949 matematikus
egyetemi doktor

A hazai informatika jelentős műhelyeiben (Infelor, Számki, Számalk, SZKI, IQSOFT, Alerant Zrt.) volt szoftverfejlesztő és vezető. Az ELTE IK címzetes docense; a Projekt- és vállalatmenedzsment tárgy kezdeményezője és oktatója.

Nagy Ákos 1942 mérnök

Több informatikai intézmény vezetőjeként adatátvitellel foglalkozott. Az X-Byte Kft. elnöke; vezetésével különböző számítógépek hálózatba kötését végezték el – ISO 9001 minősítéssel. Az IVSZ alapító tagja.

Somogyváry Géza 1931 mérnök

1985-1992 között kis- és középüzemek adminisztrációjának számítógépes fejlesztését irányította (gyártmányfejlesztés hálós módszerrel, termelésirányítási rendszerek). Később a SOFTINVEST kereskedelmi igazgatója volt.

Martos Balázs 1952 mérnök

A hazai internet egyik atyja. Az akadémiai internet hálózatot létrehozó NIIF Program projekt vezetője. A .hu domain név, a hazai internet forgalomkicserélő központ (BIX) és az első hazai incidenskezelő csoport (CERT) létrehozója, fejlesztője

Tick József 1954 mérnök
PhD

A KKMF-en (és utódainál) a szoftvertechnológia oktatója. 1996-tól a BMF főigazgatóhelyettese, 2000-től a BMF, az ÓE informatikai rektorhelyettese; 2015-től Innovációs főigazgató. 2016-tól az iTF elnöke.

Nagy Károly 1956 mérnök

Magángyűjtő. Régi számítógépeket gyűjt és ezekből kiállításokat rendez. Informatikatörténeti témákban részt vesz az NJSZT munkájában; közreműködött a szegedi ITK tervezésében és megvalósításában.

Lőrincz András 1950 fizikus
MTA kandidátusa

Pályáját fizikusként kezdte. Később MI témákkal foglalkozik; úttörő munkájáért 2006-ban az ECCAItagjává választják. Fő kutatási területe a humán-gép együttműködés. Az ELTE-n és más egyetemeken oktat.

Rudas Imre 1949 mérnök
MTA doktora

Az ÓE díszdoktora. Hazai és nemzetközi tudományos szervezetek tagja vagy vezetője. Kutatási témái: fuzzy rendszerek, fuzzy irányítás, robottechnika, robotirányítás, számítógéppel segített folyamattervezés, soft computing.

Ferenci Tamás 1985 mérnök
PhD

Klinikai biostatisztikus,